Skip to main content Skip to search
<a href='https://www.reakconsulting.se/allt-du-behover-veta-om-aktiebolag/' title='Vad är ett aktiebolag? – Allt du behöver veta om aktiebolag'>

Vad är ett aktiebolag? – Allt du behöver veta om aktiebolag

Ett aktiebolag (AB) är en bolagsform som kännetecknas av att ägarna inte har personligt ansvar över bolagets skulder och åtaganden. Aktiebolag regleras av aktiebolagslagen och det finns två typer av aktiebolag – privata och publika. Vad står AB för? Aktiebolag…

Read more
<a href='https://www.reakconsulting.se/vad-gor-en-revisor-lar-dig-skillnaden-pa-olika-revisorer/' title='Vad gör en revisor? – Lär dig skillnaden på olika revisorer'>

Vad gör en revisor? – Lär dig skillnaden på olika revisorer

En revisor är en tjänsteman som utför en revision. Revisorn bör vara en obereonde part, och för större aktiebolag verksamma under finansinspektion är det viktigt att anlita en godkänd eller auktoriserad revisor.

Read more