Dags att deklarera! För de allra flesta ägare i fåmansbolag ska k10 blankett användas som bilaga till den privata inkomstdeklarationen. I det här inlägget kommer vi gå igenom de vanligaste frågor och funderingar våra kunder brukar ha kring K10 blanketten. 

Vem behöver fylla i K10 blankett?

Personer som bör fylla i K10-blanketten är ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. “Kvalificerade” andelar innebär att personen själv eller närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har varit “verksam i betydande omfattning” i bolaget. En person anses alltid vara verksam i betydande omfattning om hans eller hennes arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.

 

Läs mer om 3:12 reglerna här

Vad är K10?

K10-blanketten är en bilaga för ägare i fåmansbolag när det är dags för den privata inkomstdeklarationen. Den används för att redovisa utdelning och försäljning av aktier i fåmansbolag. Oavsett om du tar ut utdelning eller inte är det viktigt att fylla i K10-bilagan eftersom det beräknade gränsbeloppet kan sparas för framtiden. Nedan finner du svar på några vanliga frågor, och längst ner i artikeln finns även en instruktionsvideo som visar hur du fyller i K10-bilagan själv.

K10-blanketten kan i vissa situationer vara komplicerad och kräva expertis för att fyllas i korrekt. Det kan exempelvis handla om situationer där nya delägare har tillkommit, där någon delägare har lösts ut eller där bolaget har förvärvat ett annat bolag.

Varför ska man fylla i K10?

Som ägare av kvalificerade andelar i fåmansbolag har du möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning (20%) enligt 3:12-reglerna upp till det så kallade gränsbeloppet. Även kapitalvinst vid försäljning av kvalificerade andelar beskattas med 20% upp till gränsbeloppet. Genom att årligen lämna in K10-blanketten kan du hålla reda på ditt gränsbelopp.

Vad händer om du inte utnyttjar ditt tillgängliga utdelningsutrymme?

Oanvänt utdelningsutrymme sparas till framtiden och räknas dessutom upp med index varje år. Om du har ett nystartat bolag som ska göra sitt första bokslut 2022 och ägde dina aktier 1 januari 2021 kommer du att kunna tillgodoräkna dig och sparat utdelningsutrymme för 2021.

 

Hur räknar man ut gränsbeloppet?

Det finns två regler du kan använda för att räkna ut gränsbeloppet – förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får välja den regel som ger högst gränsbelopp.

Förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) används om du inte har tagit ut tillräckligt hög lön från ditt bolag. Förenklingsregeln innebär att du får använda ett schablonbelopp som gränsbelopp. Om du har ett så kallat sparat utdelningsutrymme får du addera det till schablonbeloppet (mer information om detta finns längre ner i texten). Om du äger flera bolag får du bara använda förenklingsregeln i ett bolag. Notera att schablonbeloppet proportioneras utefter hur stor del av andelarna i bolaget du äger. Om du äger 50% kommer du att få tillgodoräkna dig 50% av schablonbeloppet. 

Huvudregeln (även kallad löneregeln) kan under vissa förutsättningar vara förmånligare om det finns lönekostnader i bolaget, eftersom du då beräknar gränsbeloppet på den totala lönesumman i bolaget under året. Gränsbeloppet består av tre komponenter:

  • En ränta på ditt omkostnadsbelopp på andelarna.
  • Det så kallade lönebaserade utrymmet. Det lönebaserade utrymmet är 50% av de kontant utbetalda bruttolönerna i bolaget och dess dotterbolag kalenderåret före beskattningsåret. För att få använda detta lönebaserade utrymme krävs det att du äger minst 4% av andelarna i bolaget samt att du själv eller närstående har tagit ut en viss minimilön i bolaget.
  • Ditt uppräknade sparade utdelningsutrymme (mer information om detta finns längre ner i texten). Om du använder dig av huvudregeln, fyll i sida 2 i K10-blanketten. Men för att veta om du uppfyller lönekravet börjar du med att fylla i sida 4 (mer information om detta finns längre ner i texten).

 

Behöver du hjälp med din k10?

Vi på REAK kan hjälpa dig att beräkna ditt gränsbelopp för att se till att du får ett så högt gränsbelopp som möjligt.