Skip to main content Skip to search

Hur mycket ska jag lägga undan för skatt?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

Överskott

Vinst

Vinst är beräknat genom att dra bort kostnader från dina intäkter

{{ profit }} kr
Schablonavdrag

Du är berättigad till ett schablonavdrag på upp till 25% på vinsten.

- {{ standardAllowance }} kr
Överskott

Resultatet efter att schablonavdrag räknats bort från överskottet.

= {{ taxableResult }} kr

Beskattningsbar inkomst

Överskott

Resultatet efter att schablonavdrag räknats bort från överskottet.

{{ taxableResult }} kr
Grundavdrag

Grundavdraget är en nedsättning av taxerad inkomst för alla som har bott i Sverige under hela året. Läggs automatiskt till i din deklaration.

-{{ totalPersonalAllowance }} kr
Beskattningsbar inkomst

Total inkomst efter att grundavdraget tagits bort från din beskattningsbara inkomst.

= {{ taxableIncome }} kr

Slutlig skatt

Egenavgifter

Egenavgifter betalas på din beskattningsbara inkomst för att täcka pension m.m.

+ {{ socialSecurityTax }} kr
Nedsättning av egenavgifter

Det finns en allmän nedsättning av egenavgifter som du får göra om ditt överskott är mer än 40 000 kr. Denna nedsättning är är 5% av överskottet men max 10 000 kr.

- {{ reductionSocialSecurityTax }} kr
Kommunalskatt

Betalas som en procent av din beskattningsbara inkomst och varierar för olika kommuner, här har medelvärdet för 2019 använts.

+ {{ municipalTax }} kr
Statlig skatt

För inkomst över ett visst belopp (490 700kr for 2019) betalar du 20% statlig skatt.

+ {{ stateTax }} kr
Betald preliminärskatt

Redan betald preliminärskatt räknas bort.

- {{ prelTaxTotal }} kr
Moms

Total momsskuld/momsfordran.

{{ vatSum }} kr
Total skatteskuld (så mycket borde du lagt undan) Total skattefordran (du kommer få tillbaka) {{ taxSumDisplay }}