Skip to main content Skip to search

Lönehantering

Hur vi kan hjälpa er

Våra lönekonsulter hanterar löneadministrationen för  företag med alltifrån en anställd till flera hundra. Vi arbetar i moderna system vad gäller såväl löneberedning som tid- och reseräkningsrapportering. Vi är också behjälpliga med att tolka avtal och lagar samtidigt som löneprocesserna kvalitetssäkras och effektiviseras. 

Vikten av att betala ut rätt lön i rätt tid

Det blir allt vanligare att anlita en byrå för att sköta lönerna − en tryggare och kostnadseffektivare lösning för de flesta.

Vi går igenom processer och rutiner för att kvalitetssäkra lönehanteringen samt identifiera eventuella brister. Vi gör en grundlig genomgång av senaste årets lönespecifikationer där vi kontrollerar att lagar och eventuella kollektivavtal efterföljs. Vi kontrollerar även semesterskulden och lönesystemets uppsättning. Efter genomförda kontroller levererar vi en rapport som kan bidra till att effektivisera och kvalitetssäkra lönehanteringen på företaget. 

Hos oss får du hjälp med:

 • Löpande löneadministration
 • Effektivisering av rutiner och processer
 • Kvalitetskontroller
 • Semesterårsskifte
 • Årsskiftesrutiner
 • Statistik- intern och extern
 • Företagsspecifika rapporter
 • Bankutbetalningar
 • Deklarationsombud
 • Pensionsrapportering
 • Lönerevision
 • Lönegranskning