Skip to main content Skip to search
vad kostar en anställd

Vad kostar det att ha en anställd? - med kalkylator

När du väljer att anställa någon är det inte bara den månatliga lönen som blir din kostnad. Här kan du få en uppfattning om vad det kostar att ha anställda och vilka olika kostnader som är relevanta för dig.

Beräkna kostnaden för en anställd 

Vår lönekalkylator hjälper dig att uppskatta din preliminära kostnad för en anställd. Du får en förenklad insyn i kostnader för bruttolön arbetsgivaravgifter.

Du kan i princip avtala om vilken lön som helst med din anställde. Vid kollektiv- eller hängavtal kan dock specifika regler gälla. När lönen betalas ut måste du tillhandahålla ett lönebesked och dra av skatt enligt regelverket.

Arbetsgivaravgifter betalas på ersättningen till dina anställda. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av den anställdes bruttolön. När du är registrerad som arbetsgivare får du automatiskt deklarationer och nödvändig information för att redovisa ersättningar samt betala arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

Avtalsförsäkringar och andra försäkringskostnader

Sjuklönen motsvarar 80 procent av lönen. Om din anställda blir sjuk ska du betala sjuklön fram till dag 14 om hen inte kan arbeta på grund av sjukdom. Ett karensavdrag på 20 procent av den genomsnittliga veckolönen görs från sjuklönen. Du har möjlighet att ge olika förmåner till dina anställda, där vissa är skattefria medan andra är skattepliktiga. Ett exempel på en vanlig och skattefri förmån är friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är en förebyggande åtgärd som gynnar både dig och dina anställda.

 
 
 

Räkna ut vad en anställd kostar

Fyll i bruttolönen (lön före skatt i boxen nedan). Om du även vill ta reda på hur mycket du bör fakturera för att täcka upp kostnaden kan du klicka på “Beräkna faktureringsbelopp”. Tänk på att när du går över till att driva företag istället för en anställning så finns det administrativa kostnader kopplade till ditt företagande. För ett konsultbolag brukar dessa ligga mellan 3 000 – 5000 kr per månad. 

Lönekalkylator

Bruttolön: 0 SEK

Arbetsgivaravgifter (31,41%): 0 SEK

Semesterersättning (12%): 0 SEK

Försäkringar (6%): 0 SEK

Total kostnad för arbetsgivaren: 0 SEK per månad

Total kostnad för arbetsgivaren per år: 0 SEK

Faktureringskalkylator

Total kostnad för arbetsgivaren per månad: 0 SEK

Total arbetade timmar per månad: 160 timmar

Faktureringsbelopp som behövs: 0 SEK per timme

Behöver du hjälp med lönehantering?

Kontakta oss på REAK