Skip to main content Skip to search

Bolagsvärdering

Varför värdera bolaget?

Syftet med en bolagsvärdering är att genom beräkningar försöka uppskatta värdet på ett företag, dess verksamhet och tillgångar. 

Det finns ett par tillfällen då en bolagsvärdering kan ha särskilt stor betydelse, exempelvis inför en stundande företagsavveckling, försäljning, bolagsdelning eller fusion där man skall gå samman med en konkurrent. Men även företagsledare, större investerare och andra aktieägare kan vara intresserade av att ta reda på vilket värde ett företag beräknas ha utifrån en fundamental analys.

Vad är mitt företag värt?

Hur mycket ditt företag kan tänkas vara värt beror på vad beräkningen avser, det är möjligt att värdera materiella, immateriella och finansiella tillgångar eller välja att värdera omsättning, resultat, kassaflöde och vinst. Det är även möjligt att låta marknaden göra värderingen åt dig, genom att titta på tidigare försäljningar likartade bolag eller helt enkelt lägga ut företaget för budgivning. Vilka värden som prioriteras avgör i slutändan till vilket pris företaget värderas.

Kontakta oss för att få hjälp med en bolagsvärdering