Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgifter vid
anställning

Som enmansföretagare kan det redan från början vara svårt att få budgeten att gå
ihop och avståndet när man tar steget att ta in en anställd, vilket markant ökar
kostnaderna i ett litet bolag, kan vara stort. Växa-stödet kan dock innebära att detta
steg blir något lättare i och med kraftigt reducerade arbetsgivaravgifter under de
första två åren.

Vad är växa-stödet?

Växa stödet är en lättnad i form av reducerade arbetsgivaravgifter vilka har till syfte
att stimulera enmansföretag att genomföra sina första (externa) anställningarna. I
stället för löner med fulla arbetsgivaravgift (31,42%) så betalar arbetsgivaren under
24 månader enbart ålderspensionsavgift (10,21%). Gränsen för detta går vid en
bruttolön på 25.000 SEK, över detta betalas fulla avgifter. För en anställd som är
aktuell men har en lön på 30.000 SEK betalas alltså arbetsgivaravgift på 10,21% på
25.000 SEK och 31,42% på 5.000 SEK.

Vem kan få växa-stödet?

Följande bolag kan få växa-stöd:

Enskild näringsidkare (enskild firma) som aldrig har haft anställda alternativt
som inte har några anställda sedan 1 januari 2017
Aktiebolag som aldrig har haft anställda alternativt som inte har några
anställda sedan 1 januari 2017
Handelsbolag med högst två delägare som bedriver aktie näringsverksamhet
men som aldrig har haft anställda alternativt inte har några anställda sedan
januari 2017
Även ett aktiebolag som betalat ut lön till delägare, företagsledare eller närstående till
sådan person (såsom nära familjemedlemmar, läs mer på Skatteverkets hemsida
HÄR,  så
kan bolaget fortfarande ha rätt till växa-stöd. Vidare så kan även verksamhet som
haft en extern anställd men den sammanlagda lönen varit högst 5.000 SEK har rätt
till växa-stöd.

Företag i intressegemenskap

Om flera bolag står under samma ledning, till exempel samma aktieägare, måste
särskild hänsyn tas och kontroll göras på om ett bolag som ”fristående” visserligen
skulle ha rätt till växa-stöd har det även i denna situation. Samtliga bolag i

intressegemenskapen måste uppfylla kraven för att ett enskilt bolag ska ha rätt till
växa-stöd och det är då enbart ett av bolagen som kan få använda växa-stöd, flera
bolag inom samma gemenskap kan inte ha det samtidigt.

Begränsningar för den första anställda

Den person som anställs får inte under kalenderåret eller något av de tre föregående
kalenderåren ha varit anställd av dig eller närstående, varken direkt eller indirekt.
Växa-stöd ges inte heller till någon som varit delägare i verksamheten eller
närstående till sådan person. Exempelvis kan det alltså inte vara aktuellt för en
delägares maka eller för en person som i närtid varit anställd i ägarens tidigare
verksamhet.
Anställningen måste avse minst tre månader i följd och arbetstiden ska vara minst 20
timmar varje vecka, dvs. minst 50% av en normalt anställningsgrad.

Hur ansöker man om växa-stöd?

Växa-stödet ansöks det om i samband med arbetsgivardeklarationen – antingen
kryssar man manuellt i ruta 062 eller så tillser man att löne-/redovisningsprogrammet
har detta förinställt när man laddar upp deklarationen.

Om man missat växa-stödet

En verksamhet med anställda som omfattas av reglerna för växa-stöd kan begära
omprövning hos Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av kalenderåret
då växa-stödet var aktuellt. Detta innebär att om man missat växa-stödet under 2023
så måste omprövning begäras senast 31 december 2029.

Avslutning

Växa-stödet kan vara en betydande lättnat i personalkostnader under en period när
det behövs som mest. Viktigt är att vara insatt i vilka regler som finns gällande stödet
för att undvika onödiga kostnader om man missar delar av lagstiftningen. Om du har
frågor så tveka inte att höra av dig till Reakconsulting så hjälper vi dig vidare!

dropshipping e handel

Moms vid E-handel riktad mot privatpersoner

När du som företagare säljer varor via E-handel så finns det en mängd faktorer att ta hänsyn till gällande momsen. Om kunden är privatperson eller företag, om du
hanterar eget lager eller om det hanteras via Dropshipping, kund befinner

Läs mer »
förbjudet lån

Förbjudet lån

Förbjudet lån – definition och innebörd Som företrädare för ett aktiebolag så är det av högsta vikt att särskilja bolagetslikvida medel från företrädarens privata ekonomi. Att som närstående till ettaktiebolag låna pengar från bolaget kan snabbt få både skatterättsliga följder

Läs mer »
växa stöd 2024 - vad är det?

Vad är växa stöd? 2024

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgifter vidanställning Som enmansföretagare kan det redan från början vara svårt att få budgeten att gåihop och avståndet när man tar steget att ta in en anställd, vilket markant ökarkostnaderna i ett litet bolag, kan vara stort.

Läs mer »
förmånsbil 2024

Förmånsbil – Allt du behöver veta

En förmånsbil utgör en bil som ägs eller leasas av företaget, vilket i detta fall är din arbetsgivare. Som anställd har du förmånen att använda bilen även för privata resor. När du använder bilen privat anses detta vara en  beskattningsbar

Läs mer »
avvecka aktiebolag guide 2024

Avveckla aktiebolag – Guide 2024

Att avveckla ett aktiebolag (AB) i Sverige är en komplex och ofta tidskrävande process som kräver noggrann planering och genomförande. Oavsett om det är en förändring i affärsstrategin, ekonomiska överväganden eller andra faktorer, finns det flera metoder och strategier för

Läs mer »