När du som företagare säljer varor via E-handel så finns det en mängd faktorer att ta
hänsyn till gällande momsen. Om kunden är privatperson eller företag, om du
hanterar eget lager eller om det hanteras via Dropshipping, kund befinner sig inom
Sverige alternativt inom eller utanför EU samt även var leverantören befinner sig
kommer att påverka hur momsen ska hanteras. I detta blogginlägg kommer vi att gå
igenom momsreglerna vid E-handel riktat mot privatpersoner.

När du som företagare säljer varor via nätet till kunder inom Sverige så gäller
standardreglerna för försäljning. Om du säljer till företagare gäller separata regler
som vi kommer att gå igenom i ett senare blogginlägg. Det är viktigt att varje
försäljningstransaktion bokförs separat och det ska kunna visas vilken momssats
som använts och hur mycket varorna har sålts för.
Ett problem som kan uppstå utöver de skiljelinjer som vi ställt upp i inledningen till
detta blogginlägg är också bedömningen var omsättningen anses ha skett. Utöver
kundtyp så styr också typ av tjänst var omsättningen (försäljningen) ska anses ha
skett. En bedömning av dessa punkter behöver tas innan mallen nedan används.

Eget lager

Vid försäljning via egen lagerhållning till privatpersoner så skiljer sig momsreglerna
beroende på om kunderna finns inom eller utanför EU, om försäljningen sker från
egen plattform eller någon annans samt även om försäljningen under året kommer
över gränsbeloppet (99.680 SEK) eller inte.


– Försäljning av varor till privatperson inom EU via egen plattform


Under gränsbeloppet – Svensk moms registreras vid försäljningen. Efter
godkännande från Skatteverket kan du välja att i stället registrera dig via
OSS.
Över gränsbeloppet – lägg på moms enligt mottagarlandets regler.
Momsregistrera dig antingen i respektive land alternativt anslut dig till det
gemensamma EU-systemet One Stop Shop (OSS) och redovisa via detta.

– Försäljning av varor till privatperson inom EU via någon annans plattform

Om du säljer i eget namn – samma regler som via egen plattform ovan

Om du säljer i plattformens namn – då är plattformen din kund och du
behöver i stället för denna guide använda dig av reglerna för business-to-
business. Detta redovisas sedan i fält 35 i momsdeklarationen och tas upp
i den periodiska sammanställningen.

Försäljning av varor till privatperson utanför EU via egen plattform

Detta räknas som export och du behöver inte lägga på någon svensk
moms. Du kan behöva registrera dig som företagare i mottagarlandet.
Försäljningen ska sedan redovisas i fält 36 på momsdeklarationen.

Behöver du en redovisningskonsult?

Kontakta oss så hjälper vi dig hantera redovisningen för din E-handel.