Skip to main content Skip to search

REAK Företagsförmedling

När du bestämt dig för att sälja företaget. Kontakta oss på REAK Företagsförmedling, så att vi kan hjälpa dig i ditt livs kanske största och viktigaste affär. Vi hittar den bästa köparen!

Lyckas med att driva eget – Nycklar till en Smidig Resa

Att sälja sitt företag är en process med många steg.

Frågor inom juridik, avtal och skatter är bara några av alla frågor som kräver både kunskap och erfarenhet för att det ska bli rätt.

Företagsvärdering

Hur mycket är ditt företag värt? Det är den enskilt svåraste och viktigaste frågan inför varje försäljning, fusion, belåning, generationsskifte eller annan överlåtelse.

REAK erbjuder en objektiv och kvalificerad värderingsmodell som säkerställer en systematisk genomlysning och analys av alla de faktorer som påverkar marknadsvärdet.

Resultatet blir att säljare och köpare får ett korrekt, aktuellt och marknadsmässigt underlag inför den fortsatta förhandlingen.

Försäljning

Försäljning när du ska sälja hela eller delar av din verksamhet

Om du funderar på att sälja ditt företag eller genomföra ett företagsförvärv kan det vara bra att ta hjälp av en rådgivande företagsförmedling. Vi agerar rådgivare och projektledare vid försäljning, förvärv eller ägarskifte för företag i olika branscher. En företagsförsäljning kan vara en händelse som bara inträffar en gång i ett yrkesliv, därför ser vi till att göra det så smidigt och lönsamt som möjligt för dig.

Köpa ett företag

I den mån ambitionen är att växa snabbare än marknaden eller komplettera och förstärka verksamheten på olika sätt kan förvärv vara ett naturligt sätt att skapa tillväxt. Med vilka förutsättningar tar man sig då an en förvärvsbaserad tillväxtstrategi?

Ägarskifte

Vi är specialiserade på att hjälpa entreprenörer och bolagsägare med att planera, förbereda och genomföra ägarskiften. Vi tar ett helhetsansvar för processen för att säkerställa en ny ägare till ert företag. 

Kontakt

Klicka på knappen nedan och fyll sedan i dina uppgifter så kontaktar vi er för ett inledande samtal.