Skip to main content Skip to search

Starta eget

Vad vi kan göra för dig

När du behöver ett aktiebolag kan du antingen registrera ett genom verksamt.se alternativt köpa ett lagerbolag. Beroende på dina förutsättningar varierar det vilket alternativ som passar dig bäst. Vi på REAK kan hjälpa dig båda registrera ett bolag så att allt blir rätt från början alternativt sälja ett lagerbolag till dig. Kanske behöver du ett etablerat bolag med registrerad moms och f-skatt? Då kan vi också hjälpa till. 

Viktigt att tänka på vid val av bolagsform

Efter att du bestämt dig för att du vill starta ett eget företag så är nästa steg att välja vilken bolagsform du skall ha. Att välja bolagsform som kommer passa just dig bäst beror bland annat på vilka ekonomiska förutsättningar du har, om du vill starta tillsammans med någon och vilket juridiskt ansvar företaget behöver. Att välja bolagsform ger dig förutsättningarna att komma igång och driva ditt företag.

Ställ dig dessa frågor

  • Har jag 25.000 eller mer att investera i företaget direkt?
  • Vill jag starta med någon annan?
  • Finns det någon som vill vara delägare?
  • Vill jag att företaget ska kunna vara en egen juridisk person som kan knyta egna avtal?
  • Är det viktigt för mig att det är tydligt vilka pengar som är mina och vilka som är företagets?
  • Om företaget inte går som jag tänkt mig, vill jag själv vara ansvarig för eventuella skulder?

Vilka bolagsformer finns det?

Handelsbolag

Handelsbolag är intressant för dig eller er som vill starta ett företag tillsammans. Precis som för enskild firma krävs det ingen kapitalinsats. Handelsbolaget som ni startar kan själv stå som juridisk person och ingå avtal men trots detta är det ni som bolagsägare som blir skyldiga till om företaget går med förlust och får skulder. På samma sätt är det ni som får ta del av bolagets vinster.

Startar ni ett handelsbolag så är det ett bra råd att ta fram ett avtal er emellan för hur bolaget skall skötas. Det kan lätt bli tvister om företaget inte går bra. Om företaget blir skuldsatt så kan skatteverket kräva pengar från vilken ägare som helst. Om den en av delägarna inte har pengar, men den andre har, är det den med pengar som måste betala.

Enskild firma

Den absolut vanligaste formen att välja när man som privatperson skall starta eget är enskild firma. Anledning till detta är att du kan starta verksamheten relativt omgående och du behöver inte ha något startkapital för att börja, vilket många inte har innan företaget kommit igång. Det du behöver göra är dock att ansöka om F-skatt (F-skatt behövs för att kunna fakturera). Ditt företag “blir till” så fort du har börjat sälja dina produkter eller tjänster.

Med bolagsformen enskild firma så kan inte företaget i sig vara juridiskt ansvarig, utan det är du som privatperson som står bakom företagets alla avtal, vinster och skulder. Går du med vinst avgör du själv om du tar ut detta i lön eller investerar i företaget. Du kan inte ha någon delägare som enskild firma men däremot kan du ha flera anställda.

Aktiebolag

Vill du starta ett aktiebolag behöver du ett startkapital för minst 25.000 kronor. En fördel med aktiebolag är att företaget själv är en juridisk person och kan knyta avtal med leverantörer och kunder. Skulle företaget gå med förlust eller bli skuldsatt är det heller inte du som privatperson som är betalningsskyldig.

Eftersom lagen skiljer på dig som privatperson och ditt företag om du har aktiebolag så blir det också lättare att särskilja på din och företagets ekonomi. Aktiebolag kräver även ett annat sätt att bokföra och göra bokslut på.

Skattereglerna för ett aktiebolag skiljer sig en del från exempelvis bolagsformen enskild firma och det finns många för- och nackdelar. Att tänka över företagets nuvarande- eller framtida önskvärda situation gällande bland annat anställda, vinstbeskattning och risktagande är ett bra tips om du är osäker på om aktiebolag kan passa dig.

Du behöver ingen delägare för att starta aktiebolag. En eventuell vinst beskattas som bolagsskatt och när du som ägare tar ut lön så sker en ytterligare beskattning.

Fördelar med Aktiebolag

  • Begränsad risk. Din privata ekonomi är skild från företagets
  • Andelen aktier påverkar ägarnas möjlighet att påverka
  • Möjlighet att ha ett brutet räkenskapsår

Vill du ha hjälp med starta företag?

Kontakta oss så ser vi till att allt blir rätt från början