Skip to main content Skip to search

Mallar

Nedan finner du mallan som du laddar ned genom att klicka på. 

Aktiebok

I ett aktiebolag måste styrelsen föra en aktieförteckning över vilka som äger bolagets aktier. Om aktierna är av olika slag bör detta specificeras. Alla aktier ska registreras i en enda numerisk följd med information om aktieägarna. Aktieägare kan vara både fysiska och juridiska personer. För fysiska personer bör namn, adress och personnummer anges. För juridiska personer bör företagsnamnet, organisationsnumret och adressen anges. Om det finns några förbehåll som begränsar överlåtbarheten av aktierna bör dessa noteras i aktieförteckningen.

 

 

Fakturamall

Innehållet i fakturan kan vara omfattande och inkluderar följande nödvändiga uppgifter:

 • Tydlig information om att dokumentet är en faktura
 • Datum för fakturering
 • Unikt fakturanummer (löpnummer)
 • Förfallodag för betalning
 • Avsändarens namn, adress, telefonnummer samt eventuellt faxnummer och e-postadress
 • Mottagarens namn och adress
 • Säljarens referens
 • Köparens referens
 • Detaljerad specifikation av vad fakturan omfattar
 • Angivet försäljningspris
 • Moms (beskattningsunderlaget för varje momssats samt tillämpad momssats)
 • Betalningsvillkor och information om dröjsmålsränta
 • Säljarens momsregistreringsnummer samt organisationsnummer
 • Säljarens plus- och bankgironummer.