En förmånsbil utgör en bil som ägs eller leasas av företaget, vilket i detta fall är din arbetsgivare. Som anställd har du förmånen att använda bilen även för privata resor. När du använder bilen privat anses detta vara en  beskattningsbar förmån. Följaktligen är du skyldig att betala inkomstskatt baserat på bilens förmånsvärde. Vi förklarar hur systemet med förmånsbil fungerar, går igenom vanliga regler och informerar om de kostnader som du som förare kan förvänta dig. Avslutningsvis går vi igenom hur du som företagsägare får ut mest av ditt bilägande genom bolaget. 

Skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil

Tjänstebil och förmånsbil är nämligen inte samma sak. En tjänstebil är, enligt Skatteverkets regler, en företagsägd bil som bara ska användas i tjänsten. En förmånsbil däremot får användas även privat. Om du använder arbetsgivarens bil (tjänstebilen) för privat bruk och överskrider antingen 100 körda mil eller har fler än 10 privata tillfällen per år, genereras en bilförmån som du blir skattskyldig för. För att kunna bevisa att bilen inte används privat rekommenderas det att du håller en körjournal och noggrant dokumenterar alla resor, oavsett om de är privata eller i tjänsten. 

Använder du din privata bil i tjänsten? Läs mer om ersättningar här. 

Hur räknar man ut förmånsvärde för bilen?

Den skatt du debiteras när du har en förmånsbil varierar beroende på förmånsvärdet för den valda bilen. Beräkningen av bilförmån baseras på en schablon där faktorer som bilens nypris, eventuell extrautrustning och fordonsskatt påverkar förmånsvärdet. Detta värde adderas sedan till din löneinformation när din skatt beräknas. Vissa miljövänliga bilar kan ha lägre förmånsvärde och därmed lägre beskattning. Därför kan det vara både lönsamt och miljövänligt att överväga en miljöbil.

Räkna ut bilförmånsvärdet för din förmånsbil här. 

Vad är fördelarna med att ha en förmånsbil?

Förmånsbilen ger den anställde möjlighet att använda en oftast helt ny bil både i arbetet och privat, allt till en fast månadskostnad. Arbetsgivaren tar oftast hand om service och besiktning, vilket innebär att den anställde slipper oväntade extrakostnader.

Förmånsbil för egenföretagare

Om du driver ditt egna bolag och funderar på att ta en förmånsbil så finns det två sätt för dig att hantera förmånen. Den ena alternativet är att förmånen läggs på din bruttolön som i exemplet nedan. Det kallas bruttolöneförmån. Det andra alternativet är en nettolöneväxling. En nettolöneväxling innebär att bilens förmånsvärde dras av din nettolön. Det vill säga du betalar tillbaka förmånsvärdet till ditt egna bolag. På så sätt “försvinner” förmånen. 

 

Räkneexempel på kostnad vid bruttolöneförmån:

Lön 30 000 kr
Förmån 4 000 kr
Skatt 30% på 34 000 kr (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
Nettolön (30 000 kr – 10 200 kr) = 19 800 kr
Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr

 

Kostnad för arbetsgivare: 44 682

 

Nettolöneförmån räkneexempel: 

Lön 34 000 kr
Skatt 30% på 34 000 kr  = 10 200 kr
Nettolön (34 000 kr – 10 200 kr – 4 000) = 19 800 kr

Arbetsgivaravgifter 31,42% (34 000 * 0,3142) = 10 683 kr

 

Kostnad för ditt bolag: 44 682.