För en problemfri deklaration och för att säkerställa avdrag är det avgörande att noga dokumentera alla tjänsteresor under året. Genom att registrera varje kilometer i en körjournal enligt Skatteverkets krav skapar du inte bara ekonomisk trygghet utan underlättar även eventuella skatterevisioner.

Milersättning 2024

Schablonbeloppet för skattefri milersättning och avdrag i Sverige under 2024 har nyligen offentliggjorts av Skatteverket. Beloppet per mil är utformat för att täcka kostnaderna vid användning av egen bil i tjänsten. Milersättningen har fastställts till 25 kronor per mil. Från och med januari 2024 är detta det belopp du bör använda för att begära ersättning från arbetsgivaren eller göra skatteavdrag om du använder din privata bil i tjänsten och inte får ersättning från din arbetsgivare. Avdrag för resor till och från arbetet är endast tillåtet för den del av beloppet som överstiger 11 000 kr under beskattningsåren 2023 och 2024. För att kvalificera sig för avdrag måste avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen vara minst 2 km. Utöver schablonbeloppet får du även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Resor med förmånsbil

Du som beskattas för bilförmån får inkomståret 2023 och 2024 dra av 9,50 kr/mil för elbilar och 12 kr/mil för övriga bilar.

Skattefri bilersättning 

Arbetsgivare kan ersätta sina anställda för kostnader vid tjänsteresor med Skatteverkets schablonbelopp för skattefri milersättning 2024. Överskrider ersättningen detta belopp, beskattas den överskjutande summan som lön.

För anställda rekommenderas att följa Skatteverkets schablonbelopp för att undvika potentiella skattekonflikter. Arbetsgivaren kan välja ett annat belopp, men var medveten om att eventuell överskjutande ersättning måste deklareras som lön.

Dokumentation av bilresor

För att hantera dina tjänsteresor är det acceptabelt att använda en fysisk anteckningsbok eller kalkylprogram. För de som reser mycket kan en automatisk körjournal vara det mest effektiva alternativet, vilket sparar tid och minskar administrativt arbete.

Sammanfattningsvis, genom att använda rätt verktyg och följa Skatteverkets riktlinjer kan du inte bara maximera dina ekonomiska fördelar utan också göra hela processen bekymmersfri och strukturerad. 

växa stöd 2024 - vad är det?

Vad är växa stöd? 2024

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgifter vidanställning Som enmansföretagare kan det redan från början vara svårt att få budgeten att gåihop och avståndet när man tar steget att ta in en anställd, vilket markant ökarkostnaderna i ett litet bolag, kan vara stort.

Läs mer
förmånsbil 2024

Förmånsbil – Allt du behöver veta

En förmånsbil utgör en bil som ägs eller leasas av företaget, vilket i detta fall är din arbetsgivare. Som anställd har du förmånen att använda bilen även för privata resor. När du använder bilen privat anses detta vara en  beskattningsbar

Läs mer
avvecka aktiebolag guide 2024

Avveckla aktiebolag – Guide 2024

Att avveckla ett aktiebolag (AB) i Sverige är en komplex och ofta tidskrävande process som kräver noggrann planering och genomförande. Oavsett om det är en förändring i affärsstrategin, ekonomiska överväganden eller andra faktorer, finns det flera metoder och strategier för

Läs mer
vad är en k10

Vad är en K10 blankett?

Dags att deklarera! För de allra flesta ägare i fåmansbolag ska k10 blankett användas som bilaga till den privata inkomstdeklarationen. I det här inlägget kommer vi gå igenom de vanligaste frågor och funderingar våra kunder brukar ha kring K10 blanketten. 

Läs mer
milersättning 2024 vilka belopp gäller

Milersättning 2024 – Vilka belopp gäller?

  För en problemfri deklaration och för att säkerställa avdrag är det avgörande att noga dokumentera alla tjänsteresor under året. Genom att registrera varje kilometer i en körjournal enligt Skatteverkets krav skapar du inte bara ekonomisk trygghet utan underlättar även

Läs mer