Skip to main content Skip to search
<a href='https://www.reakconsulting.se/allt-du-behover-veta-om-aktiebolag/' title='Vad är ett aktiebolag? – Allt du behöver veta om aktiebolag'>

Vad är ett aktiebolag? – Allt du behöver veta om aktiebolag

Ett aktiebolag (AB) är en bolagsform som kännetecknas av att ägarna inte har personligt ansvar över bolagets skulder och åtaganden. Aktiebolag regleras av aktiebolagslagen och det finns två typer av aktiebolag – privata och publika. Vad står AB för? Aktiebolag…

Read more
<a href='https://www.reakconsulting.se/dubbel-bokforing-vad-ar-det-hur-funkar-det/' title='Dubbel bokföring – Vad är det & hur funkar det?'>

Dubbel bokföring – Vad är det & hur funkar det?

Dubbel bokföring har funnits sedan fjortonhundratalet och är en metod där samtliga ekonomiska transaktioner registreras på två separata konton, ett debetkonto och ett kreditkonto, i syfte att skapa en i viss mån självkontrollerande bokföring. Vem skapade dubbel bokföring? När vi…

Read more
<a href='https://www.reakconsulting.se/vad-gor-en-revisor-lar-dig-skillnaden-pa-olika-revisorer/' title='Vad gör en revisor? – Lär dig skillnaden på olika revisorer'>

Vad gör en revisor? – Lär dig skillnaden på olika revisorer

En revisor är en tjänsteman som utför en revision. Revisorn bör vara en obereonde part, och för större aktiebolag verksamma under finansinspektion är det viktigt att anlita en godkänd eller auktoriserad revisor.

Read more