Bokföring är en strukturerad metod för att organisera och hantera alla ekonomiska transaktionen i ett företag eller en förening. Bokföringen sammanställs ofta i en årsredovisning. Genom att anlita en redovisningskonsult kan du få personlig service i kombination med smarta tekniska lösningar för att hantera bokföringen.

Vad betyder bokföring?

Oavsett företagsform eller omfattning ska du upprätta en bokföring. Med bokföring syftas på att praktiskt dokumentera diverse händelser, inköp och försäljning, som sedan registrerar på olika konton.Det representerar en strukturerad metod för att organisera och hantera de ekonomiska transaktioner som äger rum inom ett företag eller förening.

Inför bokföring är det viktigt att förberedera dokumentation för de ekonomiska händelserna, inklusive kvitton, fakturor och övriga nödvändiga handlingar, för att sedan kunna registrera och redovisa dessa händelser korrekt.

Vilka rapporter ger en bokföring?

Från bokföringen kan olika rapporter skapas, såsom en verifikationslista, resultatrapport, balansrapport och huvudbok. Sammanställningen av ekonomin i till exempel årsredovisningar kallas redovisning, och när ett räkenskapsår avslutas genomförs ett bokslut, vilket innebär att man avslutar bokföringen för den senaste tidsperioden, normalt tolv månader.

Det finns två metoder som används inom bokföring: faktureringsmetoden och kontantmetoden, där kontantmetoden är en förenklad metod som vanligtvis används av mindre företag och föreningar. Genom bokföringen rapporterar den bokförande parten sina ingående och utgående momsbelopp till Skatteverket. 

Historian bakom bokföring

Behovet av förbättrade metoder inom bokföring har varit en drivkraft för matematikens utveckling. Till exempel började italienska handelsmän under sen medeltid och renässansen använda arabiska siffror istället för romerska siffror, eftersom detta underlättade bokföringen.

Det var också under samma period i Venedig som den dubbla bokföringens metod utvecklades. Metoden publicerades av italienaren Luca Pacioli (1445–1517) år 1494 i hans bok “Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita,” som sammanfattade den tidens matematiska kunskap. Sedan dess har denna metod varit grundläggande för hanteringen av affärstransaktioner. Den dubbla italienska bokföringen introducerades i Sverige på 1620-talet av Abraham Cabiljau. Du kan läsa mer om dubbel bokföring här.

Begreppet bokföring har samma innebörd nu som det hade då: att dokumentera verksamheten genom att registrera varje handling eller affärstransaktion. I modern tid har datorbaserade bokföringsprogram förenklat arbetet.

Ska man anlita en redovisningsbyrå?

För många nystartade företagare upplevs bokföringen som en utmaning eftersom den kräver tid och uppmärksamhet som annars skulle kunna ägnas åt själva företagandet. Dessutom finns det ett komplicerat regelverk att följa. Om du väljer att engagera en redovisningskonsult, ett redovisningsföretag eller någon annan professionell hjälp, kan du avlasta dig själv och få möjlighet att diskutera med en erfaren expert.