Skip to main content Skip to search
utdelning 2024

Utdelning enligt schablon 2024 och 3:12 reglerna

Utdelning enligt förenklingsregeln 2024
samtliga ägare får, proportionerat mot hur stor del av bolaget de äger, beräkna ett gränsbelopp om inkomstbasbeloppet från året innan multiplicerat med 2,75. För utdelning under 2024 innebär detta alltså 2,75*74300= 204.325 SEK. En delägare som äger 50% av aktierna får alltså tillgodogöra sig 102.162 SEK.

Read more