Skip to main content Skip to search

Vinstdisposition i fåmansbolag

Vid räkenskapsårets slut är målsättningen för de flesta bolag att visa på positiva resultat. Att förstå hur man bäst disponerar vinsten i ett fåmansbolag är avgörande för att säkerställa både företagets och ägarnas ekonomiska framgång. För att ha så många…

Read more