I denna översikt kommer vi att gå igenom vad ett traktamente är, vilka krav som finns för att få skattefri ersättning utbetald, vilka belopp som gäller samt vilka reduceringar som finns till följd av måltider och längre vistelser. Vad är…