I denna översikt kommer vi att gå igenom vad ett traktamente är, vilka krav som finns för att få skattefri ersättning utbetald, vilka belopp som gäller samt vilka reduceringar som finns till följd av måltider och längre vistelser.

Vad är traktamente?

Traktamente är en ersättning som betalas ut för att täcka de ökade kostnader som en anställd ådrar sig vid tjänsteresor. Det är en ekonomisk ersättning i syfte att täcka mat, övernattning och dylika reseutgifter. Traktamente kan betalas ut både vid tjänsteresor i Sverige samt tjänsteresor utomlands. Vid utlandstraktamente skiljer sig den möjliga skattefria ersättningen mellan olika länder och baserar sig då på schablonbelopp framtagna för respektive land.

När har man rätt till traktamente?

För att få tillgodogöra sig skattefri ersättning eller för att få göra skatteavdrag för traktamente behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska vara en tjänsteresa, dvs. resan ska bidra till företaget.
 • Minst en övernattning ska ingå i resan (resan ska alltså pågå som minste mellan klockan 00:00 och 06:00)
 • Resan ska vara förlagt på en ort mer än 50 kilometer från den normala verksamhetsorten
 • Resan ska kunna styrkas, till exempel med hjälp av ena reseräkning


Man skiljer mellan följande traktamenten:

 • Nattraktamente: som kan betalas ut om arbetsgivaren inte står för logikostnaderna
 • Heldag; om avresan sker före 12:00 första dagen respektive om ankomsten sker efter 19:00 sista dagen
 • Halvdag: vilket kan ske den första och/eller den sista dagen om avresa sker efter klockan 12:00 den första dagen eller om ankomsten sker före 19:00 den sista dagen
 • Inrikes: vid tjänsteresor inom Sverige
 • Utrikes: vid tjänsteresor utanför Sverige

Vilka belopp gäller för traktamente 2023?

Heldagstraktamentet inom Sverige är 2023 260 SEK medan halvdags- och nattraktamentet är 130 SEK. Det är alltså detta belopp som skattefritt kan betalas ut per dag/natt. För utlandstraktamente gäller i stället ett ”normalbelopp” per dag respektive ett halvt normalbelopp per halvdag/natt. För att se respektive normalbelopp så besök Skatteverkets sida HÄR

Reduceringar vid måltider som ersätts av arbetsgivaren

Om arbetsgivaren står för måltider, inklusive om det ingår i hotell och biljettpriser så minskas traktamentet baserat på vilka måltider och antal. Vid tjänsteresor inom Sverige gäller reduktioner enligt följande:

 • Frukost, lunch och middag ger en reducering med 234 SEK
 • Lunch och middag ger en reducering med 182 SEK
 • Lunch eller middag ger en reducering med 91 SEK
 • Frukost ger en reducering med 52 SEK

Vid utlandstraktamenten reduceras dagsersättningen med följande belopp baserat på måltid:

 • Frukost, lunch och middag ger en reducering med 85 procent av normalbeloppet
 • Lunch och middag ger reducering med 70 procent av normalbeloppet
 • Lunch eller middag ger en reducering med 35 procent av normalbeloppet
 • Frukost ger en reducering med 15 procent av normalbeloppet

Tremånaders- och tvåårsreduktion

Om vistelsen sker på en och samma ort under en längre period så reducerar det skattefria dagtraktamentet, detta då man kan utgå från att levnadskostnaderna sjunker i och med att man etablerar sig bättre vid en längre vistelse på samma ort. Nattraktamentet behöver dock inte reduceras på motsvarande sätt då logi-kostnader inte nödvändigtvis behöver minska på samma sätt. 

Efter tre månaders vistelse på en och samma ort reduceras beloppet till att enbart utbetalas till 70 procent av maximibeloppet. Efter två år reduceras ersättningen till 50 procent. Om dessa reduktioner är aktuella så kommer även måltidsreduktionerna att bli lägre.