Värderingsmetoder vid företagsförvärv Företagsvärdering är en avgörande faktor för samtliga parter vid ett företagsförvärv. Det kan även vara en viktig punkt för investerare eller borgenärer vid kapitaltillskott. Vid en företagsvärdering finns det ett flertal metoder vilket både ger flexibilitet och…