Att ha en uppdaterad bokföring är viktigt av flera skäl. Det som många troligtvis relaterar till är att det krävs pga. lagstiftning, något som vi rört vid i tidigare blogginlägg. Företaget är skyldigt att dokumentera alla inkomster och utgifter samt…