I teorin så går kassaflödet och resultatet i bolaget på lång sikt ihop. I praktiken och på kortare sikt så kan dock resultatet gå åt ett håll och kassaflödet åt ett annat. Likviditeten är en av de allra mest vitala…