Tjänstebil Begreppet tjänstebil står för de fordon som anställda kan nyttja under sin anställning. Det finns tjänstebilar som används privat och/ eller enbart i tjänst. Bilförmån   När den anställde tillämpar tjänstebilen utanför sin tjänstetid kallas det för bilförmån, vilket…