Tjänstebil

Begreppet tjänstebil står för de fordon som anställda kan nyttja under sin anställning. Det finns tjänstebilar som används privat och/ eller enbart i tjänst.

Bilförmån

 

När den anställde tillämpar tjänstebilen utanför sin tjänstetid kallas det för bilförmån, vilket är en förmån som har en skattskyldighet. Det är rekommenderat att man tillämpar Skatteverkets bilförmånsberäkning för att kunna kalkylera rätt bilförmån.
Det man behöver ha i åtanke är potentiella rabatter vid fordonsinköp inte påverkar bilförmånsvärdet i praktiken. Det finns dock särskilda regler vad gäller exempelvis avdrag på potentiell extrautrustning. 

Bilförmån i ringa omfattning
Med ringa omfattning menar Skatteverket att bilen får användas privat några kortare körturer, max 100 mil vid max 10 tillfällen per år. Syftet är att inte bli beskattad för “onödiga” privata körturer. En bevisfråga uppstår om huruvida man kört privat eller i tjänst vilket kan bevisas med hjälp av körjournalen. 

Körjournal


Körjournalen skall ständigt uppdateras med datum, mätarställning vid resans start, varifrån resan startade, ärende, vilka företag, platser och eller kontaktpersoner man besökt. Hur lång sträcka man kört skall även vara med. Dessutom skall man ha med vart resan avslutades och ha med datum samt mätarställning vid resans slut. En sak man bör ha i åtanke är att resor till och från jobbet normalt sätt klassas som privata resor.

Nedan följer en enkel schablonberäkning av en anställds bilförmån:
Lön: 30 000 kr
Bilförmån: 4000 kr
Skatt: 30% → Den anställde blir beskattad med 30% (30 000 kr + 4000 kr) = 10 200 kr
Nettolön: 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr
Arbetsgivaravgifter (31,42%): 10 683 kr

Nettolöneavdrag för bilförmån


Äger man företaget kan det vara av fördel att göra en nettolöneavdrag för bilförmån. Man får inte räkna med förmån i löneavdraget när man ser över en ägares löneuttag enligt 3:12 reglerna. Tillämpar man löneväxling istället med nettolöneavdrag och räknar upp bruttolönen så får man med sig “bilförmånen” i löneunderlaget.

Drivmedel


Om det är företaget som står för drivmedlet för privata körningar med tjänstebilen och den som är anställd har bilförmån ska denne förmånsbeskattas för privatkörning. Detta kallas för drivmedelsförmån. Om man inte har underlag eller bevis på hur mycket man kört i tjänsten blir man förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Marknadsvärdet är underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter, alltså arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms. Vid redovisning i arbetsgivardeklarationen och vid beräkning av skatteavdrag ska marknadsvärdet räknas upp med faktorn 1,2. 

Står den anställde för drivmedlet själv skall denne skriva en reseräkning för tjänsteresorna. Skattefria milersättningar är 6,5 kr för diesel och 9,5 kronor för bensin & etanol. Arbetsgivaren kan dock betala mer per mil men då räknas det som en skattepliktig milersättning.

Vill du ha hjälp med frågor kring tjänstebil, kontakta då oss på REAK så hjälper vi dig.

Av: Hasan Dalbudak