Skip to main content Skip to search
Redovisning - vad är det?

Vad är redovisning?

Att redovisningen ger företaget koll på ekonomin är givet, men vad ingår egentligen i begreppet redovisning? Syftet med redovisning är att sammanställa och dokumentera företagets ekonomiska information. Inom begreppet redovisning ingår flera områden: Bokföring – löpande dokumentation av företagets affärshändelser…

Read more
Vanliga frågor och svar om årsredovisning

Vanliga frågor och svar om årsredovisning

Vad är en årsredovisning? En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en rättvisande bild av ett företags resultat och ställning. Vilka måste upprätta en årsredovisning? Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer…

Read more