Som företag(are) finns det en rad datum att hålla koll på. Det som främst känns som att det pockar på uppmärksamheten är oftast de återkommande deklarationer som ska lämnas årsvis men ibland också kvartalsvis och till och med månadsvis. Vi reder nedan ut de delar som krävs av de flesta.

 

  • Inkomstdeklaration 2
  • Årsredovisning
  • Årsstämma
  • Momsdeklarationer
  • Periodiska sammanställningar
  • Arbetsgivardeklarationer

 

Årsredovisning, årsstämma, inkomstdeklaration 2?

 

Denna terminologi är något som används av alla men som i mångas hjärna kanske inte har klara definitioner. Årsredovisningen är den handling som sammanställer bolaget räkenskaper för respektive räkenskapsår. Här presenteras balans- och resultaträkning men också andra upplysningar som kan vara av intresse för att förstå bolagets prestation. Årsredovisningen ser ofta annorlunda ut beroende på bolagets storlek men det är årsredovisningslagen som främst stipulerar vad som gäller för respektive bolag.

Årsredovisningen ska fastställas på årsstämman senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Om bolagets sista dag på räkenskapsåret är 31 December så skall alltså stämman senast hållas 30 Juni. Styrelsen ska kalla till årsstämma tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman.

När årsredovisningen är fastställd så ska den vara tillhanda hos Bolagsverket senast 7 månader från räkenskapsårets slut, dvs. en månad senare än senast möjliga datum för stämman. Om bolaget har invald revisor så måste även revisionsberättelsen handhållas till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen.

Inkomstdeklaration 2 ska lämnas av aktiebolag (och ekonomiska föreningar) till Skatteverket. Denna används som underlag för beskattning och även här presenteras bolagets Balans- och Resultaträkning. Detta är ett helt separat dokument men om man har 31 December som sista dag på räkenskapsåret är datum när deklarationen ska tillhandahållas till Skatteverket snarlikt med det för årsredovisningen till Bolagsverket. För att vara säker på att man inte missar datum kan man lämpligen använda tjänster ”viktiga datum” hos skatteverket, detta kan vara lämpligt då det inte baserar sig fullt på antal månader efter räkenskapsårets slut och varierar beroende på om man skickar in deklarationen på papper eller via digitalt via fil.

 

Momsdeklarationer

 

Om ditt bolag är momsregistrerat, vilket de flesta verksamma bolag i Sverige som inte faller in under undantagen är, så ska momsdeklarationer upprättas. Detta kan göras antingen digitalt eller på papper. Vid momsregistrering väljer man momsperiod, vilket också går att ändra senare via Skatteverkets e-tjänst eller blankett. Alla får välja att deklarera momsen månadsvis, har man under 40 miljoner kronor i omsättning har man också rätt att välja att göra det kvartalsvis och ligger omsättningen på under en miljon kronor om året kan man välja att deklarera momsen årsvis.

Det vanliga datum man väljer att registrera moms är den 12:e med en månads mellanrum från momsperioden (så ex. momsen för Oktober-December deklareras den 12:e Februari). Man kan också ha 26:e efterföljande månad (då deklareras momsen för December 26e Januari).

 

Periodiska sammanställningar

 

För de bolag som är momsregistrerade och har försäljning till företag inom EU så blir även periodiska sammanställningar aktuellt. Här rapporteras vilket företag bolaget har sålt till och för vilket belopp. Om du säljer tjänster kan detta göras kvartalsvis och görs då den 20:e efterföljande månad om man lämnar sammanställningen på papper och den 25:e om man gör detta digitalt via Skatteverkets e-tjänst. Säljer du varor och tjänster alternativt enbart varor behöver detta göras månadsvis och då deklareras alltså försäljningen för ex. December 20:e/25:e Januari.

 

Arbetsgivardeklarationer

 

För de bolag som är registrerade som arbetsgivare ska arbetsgivare så ska arbetsgivardeklarationer lämnas varje efterföljande månad. Detta görs för de flesta den 12:e respektive månad dvs. lönerna som betalas ut under December deklareras i Januari.

Utöver ovanstående datum så finns det en rad regler och andra punkter att förhålla sig till. Även om årsredovisningen inte ska in förrän flera månader efter räkenskapsårets slut så är bolagets företrädare skyldiga att löpande upprätta och låsa bokföringen även under året. Säljer bolaget digitala tjänster kan IOSS och relaterade datum vara aktuella så se till att se till att ni har en god översikt över vilka datum som gäller för just er verksamhet.