Ett vilande bolag har ingen juridisk betydelse som term, utan syftar istället på att bolag som inte är aktivt inom någon verksamhet såsom köp eller försäljningar. Det är viktigt att ett vilande bolag fortsätter inneha en styrelse och att bokföringen sköts, precis som för vilket annat bolag som helst. En avveckling sker inte av att företaget är vilande utan är en process som du själv behöver starta.

Du har säkert hört om vilande bolag förut. Kanske har en kollega eller släkting berättat om det ena och det andra, och du som många har förmodligen undrat vad det faktiskt innebär att ett företag är vilande. Är det ens en riktig term?

Att ha ett vilande bolag innebär att företaget inte är aktivt inom någon verksamhet; det utför varken köp eller försäljningar. Det är en status där aktiebolaget har avregistrerat sig för F-skatt, moms och som arbetsgivare. I denna artikel kommer vi att utforska konceptet vilande bolag och särskilt fokusera på utdelning och karensbolag med tonaliteten vi använt tidigare.

Vad innebär ett vilande bolag?

Ett vilande bolag är i grunden ett företag som inte bedriver någon verksamhet. Det har avregistrerat sig för F-skatt, moms och som arbetsgivare. Termen “vilande aktiebolag” används informellt, och det är viktigt att notera att den inte har någon specifik juridisk betydelse enligt Skatteverket och Bolagsverket.

Kan ett vilande bolag göra en utdelning?

Om du funderar på att lägga ditt bolag vilande med avsikt att göra utdelningar, särskilt i samband med karensbolag och trädabolag, bör du noga överväga de skattemässiga konsekvenserna. Det finns viktiga aspekter att ta hänsyn till, och avsnittet om utdelning och karensbolag ger värdefull information.

Har vilande bolag en juridisk betydelse?

Det är viktigt att förstå att begreppet “vilande aktiebolag” inte har någon juridisk betydelse enligt Skatteverket och Bolagsverket. Det innebär att du inte kan anmäla till myndigheterna att du vill lägga ditt bolag vilande. Trots detta måste du fortfarande uppfylla vissa skyldigheter, som att lämna in årsredovisningen och deklarera hos Skatteverket.

Kostnader i vilande bolag

Det finns ofta missförstånd kring vilande bolag, särskilt vad gäller kostnader. Vad är det egentligen som gäller? Vissa administrativa kostnader är tillåtna, som konsultarvode för årsredovisning. Den belyser också de specifika kostnaderna som kan uppstå om ett bolag har lagts vilande på grund av påverkan från COVID-19.

Vissa kostnader är tillåtna i ett vilande bolag och dessa bör vara av administrativ typ. Om bolaget har lagts vilande på grund av externa påfrestningar, som pandemin, kan det finnas särskilda kostnader som är godkända att dra av. Dessutom diskuteras möjligheten att återuppta verksamheten om bolaget har lagts vilande endast på grund av brist på verksamhet.

Vad kostar det att vila ett bolag?

Att avregistrera bolaget för moms, F-skatt och som arbetsgivare är det som gör att aktiebolaget betraktas som vilande. Kostnaderna för denna process, som vanligtvis ligger mellan 800 och 1000 kr, beror på hur ändringen sker.

När ska ett bolag läggas vilande?

För att lägga ett bolag vilande bör det finnas specifika skäl. Några av dessa skäl är att ha en kommande affärsidé, att vilja erhålla utdelning för att minska beskattningen eller att fakturera för extra jobb. Dock vill vi varna för att detta kan komplicera saker, särskilt om du planerar att köpa tjänster eller produkter för de fakturerade pengarna i ditt aktiebolag.

Misstag att undvika med vilande bolag

Vanliga misstag som företagare gör när deras bolag är vilande kan få fler konsekvenser än du anar. Många tror felaktigt att de inte behöver göra något i ett vilande aktiebolag och negligerar att deklarera eller lämna in årsredovisningen. Det understryks att detta kan leda till dyra förseningsavgifter och rättsliga konsekvenser.

Bokföring för vilande bolag

Som vi precis redogjort, är det alltså väldigt viktigt att fortsätta hålla koll på ditt vilande bolag och detta innefattar att fortsätta sin bokföring. Vill du ha hjälp med bokföringen för ditt vilande bolag? Tveka inte på att kontakta oss!

Behöver du göra en årsredovisning för ett vilande bolag?

Som vilket annat bolag som helst, gäller det att göra en årsredovisning för sitt vilande bolag. Att inte göra ett bokslut för ditt vilande bolag har samma konsekvenser som för vilket annat bolag som helst, så som förseningsavgifter om det inte görs i tid.

Behöver du anmäla ditt företag som vilande?

Eftersom att vilande bolag inte har en juridisk betydelse så betyder det att du inte heller har något att anmäla eller registrera. Även om ditt företag inte bedriver någon verksamhet längre, så avvecklas inte bolaget bara för det. Avveckling är en process i sig, där du har flera alternativ. Så länge som du inte avvecklat bolaget behöver det även finnas en styrelse.

Så avvecklar du ditt bolag

Är det dags att lägga ner din verksamhet är det hög tid att starta processen för avveckling. Såhär skriver Skatteverket på sin hemsida.

“Vill du helt avveckla aktiebolaget (eller ditt ägande i det) måste du använda något av de olika avvecklingssätten. Rådgör med en redovisningskonsult eller skattekonsult om hur det är bäst för dig att göra om du vill pausa eller lägga ner din verksamhet.”

När du väljer att avveckla ditt aktiebolag (AB) är det avgörande att påbörja processen snabbt för att minimera kostnaderna. Alternativen inkluderar snabbavveckling, likvidation, försäljning av aktier och arv. Genom att överväga dina specifika behov och bolagets värde kan du göra en välgrundad beslut.

För att spara pengar under avvecklingen kan du överväga att sälja bolaget eller välja mellan likvidation, fusion eller snabbavveckling, beroende på dina omständigheter. En grundlig undersökning av eventuella skattemässiga underskott kan också öka värdet för en potentiell köpare.

Bokföringen vid avvecklingen är en kritisk fas. Ett sista bokslut säkerställer korrekt avslut och transparent redovisning av bolagets ekonomi. Notera att det sista räkenskapsåret kan bli kortare beroende på avvecklingens tidpunkt.

Avveckling av ett AB kan verka komplex, men med noggrann planering och professionell rådgivning blir processen smidigare. Kontakta oss om du känner dig osäker på bokföringen vid avveckling, och låt oss hjälpa dig att få bitarna att falla på plats.

Här kan du läsa hela vår guide kring avveckling av bolag.