Ska du göra ditt bokslut nu i december 2023 så är det viktigt att ha koll på ovanligt transaktioner, ha koll på vilka arbeten som ska utföras och avsättningar. För att säkerställa att du gör en korrekt och bra bokföring rekommenderas det att söka professionell rådgivning och hjälp av en redovisningskonsult.

Bokföring utgör en central del av företags ekonomiska hantering och syftar till att strukturerat organisera alla ekonomiska transaktioner. Årsredovisningen, som ofta sammanställs som en del av detta, är ett viktigt verktyg för att utvärdera företagets ekonomiska hälsa.

Många gör sitt bokslut i december, inför det kommande året. Nedan diskuteras fyra viktiga aspekter som företagare bör överväga för att säkerställa korrekt redovisning och skattehantering.

Ovanliga transaktioner och bokslut

Ovanliga transaktioner utgör en betydande utmaning för företagare, och bristen på kunskap om korrekt hantering är alltför vanlig. Identifikation och korrekt behandling av sådana transaktioner är avgörande för att undvika potentiella problem. Felaktigheter inom detta område kan leda till missuppfattningar om transaktionens natur och därmed resultera i felaktig redovisning.

Hur bokförs pågående arbeten?

Hanteringen av pågående arbeten kan vara komplex, särskilt när det gäller hur inkomster från dessa arbeten bör redovisas, då detta kan variera. Bland annat kan det bero på om arbetet utförs på löpande räkning eller till ett fast pris. För arbeten till fast pris finns olika regler att överväga, och förväxling av dessa regler är inte ovanligt.

Vad är avsättningar

Avsättningar utgör en utmaning eftersom de bygger på uppskattningar av belopp som kommer att förfalla i framtiden. Även om felaktiga bedömningar är tillåtna så länge de är rimliga, kan vissa misstag leda till problem. Ett vanligt misstag är att förväxla nedskrivningar med avsättningar. Dessutom görs ibland avsättningar för utgifter där företaget förväntar sig framtida nytta, som framtida löner för personal som har sagts upp men fortfarande kommer att utföra arbete.

Är professionell rådgivning viktigt vid bokslut?

Genom att öka medvetenheten och förståelsen för dessa utmanande områden inom redovisning och skatt kan företagare undvika potentiella felaktigheter och säkerställa en korrekt och professionell hantering av sina ekonomiska processer. För att ytterligare säkerställa överensstämmelse med gällande lagstiftning och regelverk är det starkt rekommenderat att konsultera professionella revisorer och skatteexperter.

Att vara medveten om dessa utmaningar och ta itu med dem på ett proaktivt sätt kan bidra till att skapa en stabil och pålitlig ekonomisk grund för företaget inför det kommande bokslutsperioden.