Inför 2023 finns det en rad punkter att ta hänsyn till gällande beskattning, avdrag och utdelningar. Nedan följer det som gäller för utdelningar samt ett axplock av några av de förändringar som föreslås i regeringens budgetproposition (varav vissa punkter bedöms träda i kraft redan 1 Januari 2023).

 

Utdelning förenklingsregeln

Om bolagets ägare inte har betalat ut tillräckligt hög lön till sig själva för att kunna utnyttja huvudregeln kan ändå förenklingsregeln användas. Förenklingsregeln medger att bolaget till den/de som äger andelar vid ingången av år 2023  kan besluta om utdelning till 195.250 SEK som då kommer att vara lågbeskattad (20% skatt). Att tänka på är att även den som inte beslutar om utdelning kan tillgodoräkna sig detta belopp för utdelning i framtiden. Med hänsyn till detta kan det vara värt för den som planerar att starta eller förvärva ett aktiebolag att göra detta redan före årsskiftet (även om själva verksamheten bedöms att starta på andra sidan årsskiftet).

 

Utdelning huvudregeln

 

Den som under 2022 har betalat ut tillräckligt hög bruttolön till sig själv kan under 2023 besluta om utdelning (som kommer att vara lågbeskattad till 20% skatt) till hälften av bruttolönebeloppet i bolaget för 2022. Gränserna för utdelning enligt huvudregeln som beslutas under 2023 är enligt följande (ägaren behöver bara nå upp till av de två gränserna):

 

  • 9,6 inkomstbasbelopp (vilket innebär 681.600 SEK under 2022)
  • 6 inkomstbasbelopp (426.000 SEK under 2022) + 5% av bolagets totala löner.

 

 

Några föreslagna skatteförändringar i regeringens budgetproposition som är intressanta att hålla koll på:

 

 

  • Höjt reseavdrag; Regeringen har föreslagit en höjning av reseavdraget där den skattefria ersättningen för att köra egen bil i tjänsten skulle höjas till 25 SEK per mil. Den som kör förmånsbil och själv betalar drivmedel får en ersättning för 12 SEK för övrigt drivmedel och 9,5 SEK per mil för rena elbilar.
  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som jobbar med forskning eller utveckling; taket för nedsättningen föreslås att höjas från 600.000 SEK till 1,5 MKR för egentligen arbetsgivaravgifter.
  • Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65
  • Avdragen för hemresor med egen bil eller förmånsbil stärks
  • Höjd mervärdesskatt bedöms från 1 April 2023 att komma på reparationer av skor, cyklar, kläder mm.
 
 
 

Vidare läsning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/11/prop.-2022231/

 

Brytgränser inkomster 2023

 

  • Brytgräns statlig inkomstskatt 613.900 SEK. För belopp över detta betalar du utöver den vanliga skatten även 20% statlig inkomstskatt (från det att du fyller 67 år är brytpunkten 683.200 SEK).
  • Maximal pensionsrätt 558.250 SEK. Detta är den högsta inkomst som utgör underlag för den allmänna pensionen.
 
 

Vidare läsning:

https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/sa-beraknas-din-pension-bas