Årsskiftet har passerat, julmaten har ätits upp och chocken av att vara tillbaka på banan har lagt sig. För de som har kalenderår som räkenskapsår är det nu dags för en rad rutiner i samband med det nya året.

 

Bokföring och låsning av bokföring

       Har du ett aktiebolag med över en miljon i nettoomsättning med 50 verifikationer och 250 affärshändelser så ska bokföringen låsas senast 50 dagar efter utgången av räkenskapsåret (du ska då dessutom generellt under året ha bokfört kvartals- eller månadsvis beroende på storlek).

       Har du ett aktiebolag med högst en miljon i omsättning, högst 50 verifikationer och högst 250 affärshändelser så kan du vänta till 60 dagar med att bokföra och låsa bokföringen.

       Är du enskild näringsidkare och inte har EU-handel, högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser så får du vänta tills det att du lämnar in inkomstdeklarationen i maj (eller tills det att anståndet förfaller om du får anstånd).

Om du inte låser bokföringen så räknas det i juridisk mening inte heller som att det är bokfört så glöm inte att låsa bokföringen!

 

Skapa nytt räkenskapsår

       Glöm inte att skapa räkenskapsår och välja nytt förvalt räkenskapsår i redovisningsprogrammet. Detta gör det smidigare att fortsätta med bokföringen och gör att du inte råkar bokföra arbetet på fel räkenskapsår.

 

Överföring av balanser

       Beroende på bokföringsprogram kan du behöva föra över balanserna på olika sätt. Att se till att utgående balanser från 2022 stämmer med ingående 2023 gör att balansrapporterna för 2023 sedan kommer att stämma. Tänk på att om någonting blir fel gällandeutgående värden 2022 så kommer det sedan att hänga med även kommande perioder. Stäm lämpligen redan nu av, oavsett när bokslutsarbetet påbörjas, att samtliga balanskonton stämmer e.g. gällande kundreskontra, leverantörsreskontra, skattekonto, bankkonto mm.

 

Spara engagemangssammanställningen från bank mm.

       Din bank, pensionsleverantör med flera kommer att skicka ut årssammanställningar per balansdag 2022-12-31. Spara detta till bokslut för att smidigt kunna stämma av att allt stämmer. Om bolaget har valt revisor så kommer revisorn sedan troligtvis att vilja ha en engagemangssammanställning från banken adresserad direkt till sig själv vilket sedan görs separat i samband med bokslut och revision.

 

Årsomför leverantörs- och kundfakturor

       Om bokföringen skötts enligt kontantmetoden så bokförs fakturor först vid betalning, vid årsslut ska de dock bokföras 2022-12-31. Du behöver därmed se till att samtliga fakturor, både kund- och leverantörsfakturor, är inne i systemet och årsomförs före det att momsdeklarationen för den sista perioden av 2022 upprättas.

 

Ta ut transaktionslista från banken

       Beroende på bank kan det vara svårt att få ut kontoavktivitet från perioder ett antal månader från innevarande månad, passa därför på att ta ut en transaktionslista för helåret 2022 redan nu att spara som smidig specifikation till bokslutsarbetet.

 

Lagerinventering

       En inventering ska göras minst en gång per år. Då lagret ska uppdateras i samband med bokslutet så bör alla med kalenderår som räkenskapsår i samband med årsskiftet göra en inventering snarast möjligt för att få fram korrekt värde på lagret.

 

Löner och semester

       Finns det förmånsbil? Värde för denna behöver uppdateras med förmånsvärde för 2023 då detta uppdateras varje år även om samma bil behålls.

       FOS-förfrågan. För att få med korrekta jämkningar och skattebelopp för respektive anställd direkt från skatteverket bör FOS-förfrågan göras.

       Om bolaget har kalenderår som semesterår behöver semesterberedning göras efter att lönen för januari gjorts (detta görs efter lönen för januari då denna generellt får med avvikelserna för december).

 

Rapporter

       KU31 ska lämnas av fåmansbolag som lämnat utdelningar till ägare under 2022

       FORA-rapportering ska göras för att få korrekta belopp för 2022