Att starta en dropshipping-verksamhet kan vara ett spännande äventyr som ger entreprenörer möjlighet att utforska världen av e-handel med minimala uppstartskostnader och lagerhantering. Men mitt i spänningen av produktleverantörer, agenter och marknadsföringsstrategier är det viktigt att inte glömma bort betydelsen av att sätta upp rätt bokföringsrutiner. En sund ekonomisk förvaltning är avgörande för den långsiktiga framgången och hållbarheten av din dropshipping-verksamhet. I den här artikeln kommer vi att diskutera viktiga överväganden att ha i åtanke när du ska sätta upp redovisningen för en ny e-handel och dropshipping-verksamhet.

Välj rätt redovisningsmetod

Det första beslutet du behöver fatta är att välja den redovisningsmetod som passar din verksamhet. Det två metoder att välja bland är kontantmetoden och faktureringsmetoden. Med kontantmetoden bokför du intäkter när de tas emot och kostnader när de betalas. Faktureringsmetoden bokför däremot intäkter och kostnader när de uppkommer, oavsett kassaflöde. Att förstå konsekvenserna av dessa metoder är avgörande för att säkerställa korrekt finansiell rapportering och efterlevnad av skatteregler. 

Skapa separat företagskonton

För att bibehålla rena och organiserade finansiella poster är det viktigt att separera dina personliga och företagsmässiga finanser. Öppna ett dedikerat företagsbankkonto för att hantera alla transaktioner som är relaterade till dina dropshipping-verksamheter. Denna separation gör det lättare att spåra intäkter, kostnader och vinster, vilket förenklar hela redovisningsprocessen. Överväg också att skaffa ett företagskort för ytterligare skilja personliga och företagsmässiga utgifter åt.

Spåra försäljning och intäkter

Inom dropshipping och e-handel generellt kan försäljnings- och intäktsspårning vara komplex på grund av olika plattformar och marknadsplatser som är inblandade. Inför ett robust system för att noggrant registrera försäljningsdata, inklusive källan, produkten och de associerade avgifterna. Överväg att använda e-handelsbokföringsprogramvara som integrerar med dina försäljningskanaler, automatiserar dataregistreringen och minskar manuella fel. På detta sätt kan du generera exakta försäljningsrapporter, övervaka vinstmarginaler och identifiera de mest lönsamma produkterna och marknadsföringskanalerna.

Hantera utgifter och fasta kostnader

Effektiv utgiftshantering är avgörande för att bibehålla lönsamheten inom dropshipping. Håll koll på alla företagsrelaterade kostnader, inklusive marknadsföringskostnader, webbplatsunderhållsavgifter, programvaruprenumerationer och fraktkostnader. Kategorisera dina kostnader för att få insikter i de största kostnadsdrivarna för ditt företag. Granska regelbundet dina utgifter för att identifiera potentiella områden där kostnaderna kan optimeras och fatta välinformerade beslut.

Öka värdet på din E-handel

Genom att framgångsrikt genomföra de fyra ovan nämnda åtgärderna kan du vara trygg i vetskapen att du har skapat ett företag som inte bara kommer att generera positivt kassaflöde. Vid en eventuell avyttring av företaget kan du vara övertygad om att du kommer att erhålla en fördelaktig värdering för bolaget. Läs mer om bolagsvärderingar här. 

Missa inte dessa 5 saker när du driver en e-handel

  1. Se till att du följer de nya momsföreskrifterna för distanshandel inom EU som gäller från och med 1 juli 2021.

  2. Kontrollera informationen som ska rapporteras i Intrastatrapporterna om ditt företag överskrider tröskelvärdena för import och export av varor mellan EU-länder.

  3. Verifiera att valutahanteringen genomförs korrekt om transaktionerna sker i andra valutor än er redovisningsvaluta.

  4. Identifiera avvikelser regelbundet. När olika e-handels- och betalningsplattformar används är det särskilt viktigt att regelbundet identifiera avvikelser för att snabbt åtgärda dem och förhindra upprepning. Detta säkerställer pålitliga ekonomiska rapporter.

  5. Använd bokföringen för ekonomisk uppföljning. På så sätt får du beslutsunderlag i rätt tid för att kunna fatta kloka beslut för ditt företag. Det kan innebära resultatuppföljning på olika nivåer, budgetuppföljning, likviditetsprognoser med mera.

 

Låt oss hantera redovisningen

Vill du lägga mer tid på marknadsföring och sånt som drar in intäkter? Outsourca din redovisnings till oss på REAK, vi ser till att allt blir rätt.