För att lyckas med din företagspitch, inte minst som ny företagare, gäller det att förstå vad som investerare letar efter i en pitch. Skapa en vinnande pitch genom att hålla det kortfattad och anylsera konkurrenter, öva regelbundet och nätverka med andra företagare.

Att kunna presentera ditt företag på ett övertygande sätt är avgörande för att locka potentiella investerare och väcka deras intresse. En välutformad och engagerande presentation kan öppna dörrar till ekonomiskt stöd och partnerskap som kan ta ditt företag till nästa nivå. Men vad innebär egentligen en presentation och varför är den så viktig?

I vår följetång för dig som funderar på att starta eget, påbörjat din resa och kanske rent av kommit en bit på din resa – kommer nu nästa del. Pitcha för en investerare i 2024 med stil, för här kommer våra bästa tips.

Vad är en företagspitch?

En presentation är en kortfattad framställning av ditt företag och dess affärsidé, vars syfte är att övertyga investerare om dess potential. Genom att tydligt kommunicera din affärsmodell och mervärde kan du skapa en stark koppling med din publik och öka chanserna till framgång.

Syftet med en presentation sträcker sig bortom att bara informera om din verksamhet. Det handlar också om att inspirera, övertyga och skapa en varaktig inverkan på de personer du riktar dig till. Genom att förstå betydelsen av en bra presentation och hur du kan skapa en övertygande berättelse, kan du öka dina möjligheter att locka investerare och driva din verksamhet framåt.

Nya företagare – detta är vad investerare letar efter i en pitch

När du förbereder din pitch för investerare är det viktigt att fokusera på de nyckelaspekter som de verkligen är intresserade av. Här är några viktiga punkter att hålla i åtanke:

 • Fokusera på intäkter och vinst: Investerares huvudintresse ligger ofta i att se hur ditt företag kommer generera intäkter och ge dem avkastning på deras investering.
 • Undvik tekniska detaljer: Även om din produkt eller teknologi kan vara komplex, undvik att dränka din pitch i tekniska detaljer. Fokusera istället på den övergripande potentialen och värdet för kunderna.
  Framhäv unika fördelar gentemot konkurrenter: Visa tydligt vad som skiljer ditt företag från konkurrenterna och vilken unik fördel ni har på marknaden.
 • Adressera svagheter: Var öppen med eventuella svagheter eller utmaningar som ditt företag kan ställas inför. Genom att visa att du har identifierat dessa och har en plan för att hantera dem, skapar du förtroende hos investerarna.
  Upprepa de viktigaste säljpunkterna: Förstärk dina huvudargument genom att upprepa dem på ett övertygande sätt under din pitch.

Genom att hålla dessa punkter i åtanke kan du skapa en pitch som verkligen capturerar investerares intresse och övertygar dem om potentialen i ditt företag.

Hur skapar du en vinnande pitch? – Att presentera sitt företag

När du förbereder din pitch för att locka investerare, finns det flera viktiga element att beakta för att skapa en vinnande presentation. Här är några tips för att pitcha till investerare:

 • Kortfattad presentation: Håll din pitch koncis och rakt på sak. Fokusera på de mest relevanta och övertygande punkterna för att hålla investerarnas uppmärksamhet.
  Beskrivning av kundgrupp och produktfördelar: Tydligt beskriv din målgrupp och hur din produkt eller tjänst fyller deras behov. Framhäv de unika fördelarna som din produkt erbjuder för att skilja dig från konkurrenterna.
 • Analys av konkurrenter: Visa att du har en klar förståelse av marknaden genom att presentera en analys av dina konkurrenters styrkor och svagheter. Detta visar på din företagsinsikt och marknadskännedom.
 • Teamets expertis och erfarenhet: Presentera ditt team och dess kompetens. Visa upp den samlade erfarenheten och expertisen som kommer att driva företaget framåt.
 • Kapitalbehov: Var tydlig med hur mycket kapital du behöver och hur det kommer att användas för företagets tillväxt. Investerares intresse ökar om de ser en klar plan för kapitalanvändningen.
 • Illustrativ presentationsteknik: Använd visuella hjälpmedel eller exempel för att illustrera dina poänger på ett tydligt sätt. Detta kan göra din pitch mer engagerande och minnesvärd.
  Variation i röstton och tempo: Variera din röstton och tempo under presentationen för att hålla åhörarnas intresse och skapa dynamik i ditt framförande.
 • Öva och följ upp: Öva din pitch noggrant för att vara säker på din leverans. Efter presentationen, se till att följa upp med investerarna för ytterligare diskussion eller frågor.

Genom att integrera dessa element i din pitch kan du öka dess effektivitet och övertygelsekraft gentemot potentiella investerare.

Anpassa din pitch till olika investerare

När du skapar din pitch är det viktigt att komma ihåg att varje investerare har olika intressen och behov. För att öka dina chanser till framgång, bör du anpassa din pitch för varje specifik investerare eller investerargrupp.

Regelbunden pitching för självförbättring och varumärkesbyggande

Regelbunden pitching är en viktig del av företagsutvecklingen och kan ge både självförbättring och bidra till att bygga ditt företags varumärke. Här är några punkter att tänka på när det gäller regelbunden pitching:

 • Öva, öva, öva: För att bli bättre på att pitcha behöver du öva regelbundet. Genom att öva kan du finslipa din pitch och göra den ännu mer övertygande. Ge dig själv tid att träna och repetera din presentation så att du blir bekväm med innehållet och kan leverera det på ett engagerande sätt.
 • Få feedback: Att få feedback från andra kan vara ovärderligt när det gäller att förbättra din pitch. Be kollegor, vänner eller mentorer att lyssna på din presentation och ge konstruktiv feedback. Ta till dig deras synpunkter och använd dem för att göra justeringar och förbättringar.
 • Anpassa efter målgruppen: Varje investerare eller investerargrupp är unik, så se till att anpassa din pitch efter deras intressen och behov. Genom att skräddarsy din presentation kan du öka dina chanser att få deras uppmärksamhet och intresse.
 • Bygg ditt varumärke: Genom regelbunden pitching kan du också bygga ditt företags varumärke. Varje gång du presenterar ditt företag och din idé har du möjlighet att visa upp din kompetens och expertis. Se till att vara tydlig och övertygande i din presentation för att skapa en positiv bild av ditt företag.
 • Följ upp: Efter varje pitch är det viktigt att följa upp med investeraren eller investerargruppen. Skicka ett tackbrev eller e-postmeddelande där du visar ditt tack och fortsatt intresse. Detta visar att du är engagerad och seriös i dina affärsrelationer.

Genom regelbunden pitching kan du förbättra din presentationsteknik, anpassa dig efter olika investerare och bygga ditt företags varumärke. Se till att vara konsekvent och engagerad i din träning för att få bästa möjliga resultat.

Kontakter och nätverkande för framgångsrik pitching

Att bygga upp kontakter och nätverk inom branschen är en viktig del av att lyckas med din pitch. Genom att skapa relationer med investerare och andra nyckelpersoner kan du öka dina chanser att få finansiering och stöd för ditt företag.

Hur hittar man rätt kontakter och nätverkar för att nå investerare?

 • Delta i evenemang: Genom att närvara på branschevenemang, konferenser och mässor får du möjlighet att träffa investerare ansikte mot ansikte. Ta tillfället i akt att presentera din pitch och knyta kontakter. Var beredd att ge en kort sammanfattning av ditt företag och vilket problem det löser.
 • Använd sociala medier: Sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg för att nå ut till investerare och bygga ditt nätverk. Använd plattformar som LinkedIn, Twitter och Facebook för att dela information om ditt företag, publikationer eller evenemang du deltar i. Genom att engagera dig i relevanta diskussioner kan du också komma i kontakt med potentiella investerare.
 • Bygg upp relationer: När du träffar investerare är det viktigt att fokusera på att bygga upp långsiktiga relationer istället för bara att få en snabb investering. Visa intresse för deras arbete och fråga om deras erfarenheter och insikter. Genom att vara genuint intresserad och lyhörd kan du skapa en positiv relation som kan leda till framtida samarbeten.
 • Använd dina befintliga kontakter: Ta en titt på ditt befintliga nätverk och se om det finns några personer som kan introducera dig till investerare. Att få en rekommendation från någon som redan har en etablerad relation med investeraren kan öka dina chanser att bli uppmärksammad.
 • Var aktiv i branschgemenskapen: Genom att engagera dig i branschgemenskapen kan du visa ditt engagemang och expertis inom ditt område. Delta i diskussioner, skriv blogginlägg eller delta i paneldebatter för att bygga upp ditt rykte och synlighet. Detta kan i sin tur locka investerare till dig och ditt företag.

Genom att använda dessa strategier för kontakter och nätverkande kan du öka dina möjligheter att hitta investerare och få finansiering för ditt företag. Kom ihåg att nätverkande är en långsiktig process, så var tålmodig och fortsätt bygga upp ditt nätverk även efter att du har genomfört din pitch.

Våga pitcha – ta det första steget

Som sista steg vill vi ge dig en ordentlig push i din resa mot att bemästra konsten att övertyga investerare. Genom att våga ta steget och öva på din pitch kommer du inte bara att förbättra dina färdigheter, utan också bygga upp ditt självförtroende och skapa värdefulla kontakter inom branschen.

Att pitcha ditt företag är en viktig del av entreprenörskapet och kan vara avgörande för dess framgång. Genom att ta tillvara på varje möjlighet att pitcha, oavsett om det är inför en investerare, på en nätverksträff eller under ett evenemang, kan du ständigt finslipa din presentation och marknadsföra ditt företag på ett effektivt sätt.

Genom att våga ta chansen att pitcha kommer du inte bara att öka dina möjligheter till finansiering, utan också stärka ditt varumärke och skapa nya affärsmöjligheter. Så ta steget och testa din företagspitch – det kan vara början på en spännande resa mot framgång för ditt företag.

Lycka till med din framtida pitching!