När det är dags för ett nytt år är det också dags för nya möjligheter men samtidigt också nya belopp att beräkna ersättningar och gränsnivåer på. Nedan samlar vi några av de belopp som ofta är intressanta vid olika typer av näringsverksamheter såsom inkomstbasbeloppet, prisbasbeloppet och traktamenten samt ger några viktiga exempel på vad det är som i praktiken därmed förändras. 

 

1.    Inkomstbasbeloppet

Detta belopp används bland annat för att beräkna utdelning i fåmansbolag, pensionsgrundande inkomst och fastighetsavgift. Inkomstbasbeloppet höjs från 74.300 SEK (2023) till  76.200 SEK (2024).

 

 

Lågbeskattad utdelning i fåmansföretag

Förenklingsregeln medger för utdelning 2024 ett utrymme på 204.325 SEK. För att i stället få använda huvudregeln så behöver man komma över en av gränserna

 • 6 Inkomstbasbelopp (2023 års inkomstbasbelopp), dvs. 445.800 SEK plus 5% av bolagets totala löner
 • 9,6 IBB (2023 års inkomstbasbelopp) dvs. 713.280 SEK

 

2.    Prisbasbeloppet

Detta belopp används bland annat för att beräkna offentliga ersättningar såsom sjuk- och föräldrapenning och det höjs från 53.500 SEK (2023) till 57.300 SEK (2024).

 

Avdrag och gränser baserat på prisbasbeloppet

 • Pensionsgrundande inkomst 614.900 SEK
 • Sjukpenninggrundande inkomst 573.000 SEK
 • Föräldrapenning 573.000 SEK
 • Direktavdrag på inventarier av mindre värde (förbrukningsinventarier) får ske vid förvärv av inventarier som har ett värde av 28.650 SEK exklusive moms
 • Kassaregister ska finnas vid kassaförsäljning (kort och kontant) på 229.200 SEK inklusive moms per år

 

3. Traktamente

Vad traktamente är och när man har rätt till det har vi gått igenom under tidigare blogginlägg, som du hittar här.

 

I och med nytt hår har följande höjningar gjorts:

 • Heldagstraktamentet höjs från 260 SEK (2023) till 290 SEK (2024).
 • Halvdagstraktamentet höjs därmed också från 130 SEK (2023) till 145 SEK (2024).
 • Traktamentet efter tre månader respektive efter två år höjs till 203 SEK respektive 145 SEK per hel dag. Nattschablonen höjs från 130 SEK (2023) till 145 SEK (2024).
 • För traktamente utrikes gäller under 2024 normalbelopp enligt länk HÄR. 

 

Måltidsreduceringar inom Sverige

 • Frukost, lunch och middag ger en reducering med 261 SEK
 • Lunch och middag ger en reducering med 203 SEK
 • Lunch eller middag ger en reducering på 102 SEK
 • Frukost ger en reducering på 58 SEK

 

Måltidsreduceringar utland (procentsatsen är oförändrad, däremot blir slutbeloppet förändrat då normalbeloppet har förändrats)

 • Frukost, lunch och middag ger en reducering med 85 procent av normalbeloppet
 • Lunch och middag ger en reducering med 70 procent av normalbeloppet
 • Lunch eller middag ger en reducering med 35 procent av normalbeloppet
 • Frukost ger en reducering med 15 procent av normalbeloppet

 

4. Brytpunkten för statlig skatt 2024

När det gäller inkomståret 2024 är det viktigt att vara medveten om skiktgränsen, som för detta år ligger på 598 500 kronor. Denna gräns representerar den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den summa pengar du tjänar efter att grundavdraget tagits bort.

För att göra det enklare att förstå hur mycket du kan tjäna innan den statliga inkomstskatten träder i kraft, finns det brytpunkter att ta hänsyn till. Brytpunkten markerar gränsen för att börja betala statlig inkomstskatt innan grundavdraget, och det finns två olika nivåer beroende på din ålder vid årets början.

Om du inte har fyllt 66 år vid årets början är din brytpunkt 615 300 kronor (598 500 + 16 800). Det betyder att du kan ha en total årsinkomst på detta belopp innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut.

För dem som har fyllt 66 år vid årets början höjs brytpunkten till 697 300 kronor (598 500 + 98 800). Detta innebär att du som är över 66 år kan tjäna upp till detta belopp under året innan den statliga inkomstskatten blir aktuell. Den högre brytpunkten för de över 66 år beror på det högre grundavdraget som tillämpas för denna åldersgrupp. Det är alltid bra att vara medveten om dessa ekonomiska trösklar för att planera din ekonomi på ett optimalt sätt.

 

 

 

Avslut

Ovanstående är några av de vanligaste förändringarna som påverkar många verksamheter, ägare och personal men det är inte en uttömmande lista och för att bättre förstå vad som påverkar och vilka regler som nu gäller för respektive verksamhet så kan ni se Skatteverkets presentation alternativt kontakta er redovisningskonsult som kan hjälpa till med alla specifika frågor.