Att hantera företagets ekonomi är en avgörande del av företagsdrift. För att hjälpa dig hålla koll på viktiga datum för räkenskapsåren 2023 och 2024, samt deadline för årsredovisning, har vi sammanställt en praktisk tabell:

Räkenskapsårets slut

Senast datum för inlämning av årsredovisning till bolagsverket. 

Räkenskapsårets slutSenast datum för årsredovisning
31 juli 2022Tisdag 28 februari 2023
31 augusti 2022Fredag 31 mars 2023
30 september 2022Tisdag 2 maj 2023
31 oktober 2022Onsdag 31 maj 2023
30 november 2022Fredag 30 juni 2023
31 december 2022Måndag 31 juli 2023
31 januari 2023Torsdag 31 augusti 2023
28 februari 2023Måndag 2 oktober 2023
31 mars 2023Tisdag 31 oktober 2023
30 april 2023Torsdag 30 november 2023
31 maj 2023Tisdag 2 januari 2024
30 juni 2023Onsdag 31 januari 2024

Framtidsutsikt mot 2024

När vi går in i det kommande räkenskapsåret, här är datumen att markera i din kalender:

Senast datum för inlämning av årsredovisning till bolagsverket.

Räkenskapsårets SlutSenast Datum för Årsredovisning
31 juli 2023Torsdag 29 februari 2024
31 augusti 2023Tisdag 2 april 2024
30 september 2023Tisdag 30 april 2024
31 oktober 2023Fredag 31 maj 2024
30 november 2023Måndag 1 juli 2024
31 december 2023Onsdag 31 juli 2024
31 januari 2024Måndag 2 september 2024
28 februari 2024Måndag 30 september 2024
31 mars 2024Torsdag 31 oktober 2024
30 april 2024Måndag 2 december 2024
31 maj 2024Tisdag 31 december 2024
30 juni 2024Fredag 31 januari 2025

Viktig notis: Helgdagar

Om den sjunde månadsdagen infaller på en helgdag räcker det att skicka in årsredovisningen första vardagen efter helgdagarna. Datumen i tabellen är anpassade utifrån detta.

Vad händer om årsredovisningen lämnas in försent?

Att inte lämna in årsredovisningen i tid kan leda till konsekvenser som förseningsavgifter och eventuell likvidation. I vissa fall kan de ansvariga för förseningen också ställas inför rättsliga konsekvenser. Läs mer om ekonomiska brott på ekobrottsmydighetenswebbplats. 

Bolagsverket har ingen laglig möjlighet att förlänga deadlinen, så det är viktigt att vara medveten om följderna av sena inlämningar. Läs mer om förseningsavgifter och andra potentiella konsekvenser här. 

 

Förseningsavgifter vid sen inlämnad årsredovisning

Att inte lämna in årsredovisningen i tid kan få allvarliga konsekvenser för ditt företag, inklusive förseningsavgifter och risk för likvidation. Dessutom kan det anses som ett bokföringsbrott, vilket kan leda till rättsliga åtal för både styrelseledamöter och VD.

Avgifter och tidsramar

Företaget måste betala förseningsavgifter om en komplett årsredovisning inte har mottagits senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Här är en översikt över förseningsavgifterna för privata och publika aktiebolag:

Förseningsavgifter för privata aktiebolag

ÄrendeKronor
Förseningsavgift 15 000
Förseningsavgift 2 (försening mer än två månader)5 000
Förseningsavgift 3 (försening mer än fyra månader)10 000

Förseningsavgifter för publika aktiebolag

ÄrendeKronor
Förseningsavgift 110 000
Förseningsavgift 2 (försening mer än två månader)10 000
Förseningsavgift 3 (försening mer än fyra månader)20 000

Exempel på Förseningsavgifter

Låt oss titta på ett exempel för att förstå kostnaderna för förseningsavgifter vid sen inlämning av årsredovisningen:

  • Företaget försenar med en dag: 5 000 kronor
  • Försening över två månader: Ytterligare 5 000 kronor
  • Försening över fyra månader: Totalt 10 000 kronor

Vad ingår i en årsredovisning?

Alla årsredovisningar måste inkludera vissa delar, och många företag måste dessutom skicka in en revisionsberättelse. Certifikatet bör vara i original, medan resten av rapporten kan vara en bestyrkt kopia.

En årsredovisning ska alltid innehålla:

 

Om du vill ha hjälp med att upprätta din årsredovisning så tveka inte på att kontakta oss REAK.