Under december ser man inte bara fram emot jultomten utan även arbetsgivaren träda in och skattefritt ge julklappar och bjuda till fest. Huvudregeln i lagstiftningen är att ersättningar till den anställde är skattepliktiga och att gåvor inte är avdragsgilla men i detta blogginlägg går vi igenom regler för vad som kan ges och vad det får kosta utan att
beskattning ska ske för bolaget eller den anställde.

Hur blir  julgåvan avdragsgill och skattefri?

För att julgåvan ska vara avdragsgill för givaren samt skattefri för mottagaren måste nedanstående kriterier uppfyllas

Värdet får inte överstiga 500 kronor inklusive moms

Kommer man över dessa 500 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan, dvs. en gåva på
600 kronor beskattas inte som lön på 100 kronor utan på 600 kronor. Värdet på 500 kronor
inklusive moms inkluderar inte eventuella frakt- eller administrativa kostnader.

 Julgåvor måste ges till alla eller till en större grupp anställda

Detta specificeras i lagens förarbeten och medför att man som arbetsgivare inte alltför snävt
kan rikta in sig och ge julgåvor enbart till vissa anställda utan det ska erbjudas mer generellt.

Gåvorna måste riktas till anställda, dvs. en enskild näringsidkare kan inte ge gåvan
till sig själv.

I och med att den som driver en enskild näringsverksamhet inte är anställd i verksamheten
utan att den juridiska och fysiska personen då är densamma så kan man inte erbjuda sig
själv en julgåva. För övriga anställda är det dock inga problem att erbjuda julgåvor som
uppfyller alla kriterier. Styrelseledamot i aktiebolag kan också motta julgåva enligt samma
regler som anställda.

Gåvan får inte ges i rena pengar

Varken kontanter eller en banköverföring uppfyller reglerna, inte heller postväxel, check
eller liknande. Ett presentkort kan vara godkänt såvida det inte kan bytas mot pengar.
Utöver att inte ge den anställde rena kontantbelopp så kan den anställde inte heller
självmant välja att skänka pengar till exempelvis en ideell verksamhet – detta ses som att
den anställde har disponerat över det ekonomiska bidraget på ett sätt som gör att det ska
registreras som inkomst av tjänst (lön) och medför beskattning.

Gåvor till ideella verksamheter

Enligt ovan så beskattas det som inkomst av tjänst för den anställde om denna väljer att låta
arbetsgivaren ge gåvan till en ideell organisation. Om det inte är den anställde själv som väljer utan arbetsgivaren själv som har beslutat att ge gåvorna till en ideell organisation
utan att den anställde har något inflytande så medför detta ingen beskattning för den
anställde. Det blir då däremot inte längre en avdragsgill kostnad för bolaget då huvudregeln
är att gåvor inte är avdragsgilla.

Julbord och julfest

En tillställning för personalen går under reglerna för intern representation, där ”personalen”
även inkluderar uppdragstagare såsom styrelseledamöter och inhyrd personal. Upp till två
personalfester om året är skattefria för bolaget. Måltider är inte avdragsgilla gällande
bolagsskatt men däremot för momsen vid kostnader upp till 300 kronor per person
exklusive moms. Enklare förtäring är avdragsgilla upp till 60 kronor exklusive moms och
momsen är avdragsgill. Kringkostnader, exempelvis lokal- och musikunderhållning är
avdragsgillt med 180 kronor exklusive moms per person – även här är momsen avdragsgill.

Kan man bjuda sina familjemedlemar på julbord?


Även de anställdas familjemedlemmar eller före detta anställda kan bjudas med till samma
regler som de anställda. Som familjemedlemmar inkluderas maka, make, sambo samt barn
som ingår i hushållsgemenskapen.
Har man fler än två personalfester per år medges inte avdrag, däremot beskattas inte de
anställda såvida tillställningarna är tillfälliga och kortvariga – det bör gå minst två veckor
före och efter respektive sammankomst för att detta ska uppfyllas.

väljer utan arbetsgivaren själv som har beslutat att ge gåvorna till en ideell organisation
utan att den anställde har något inflytande så medför detta ingen beskattning för den
anställde. Det blir då däremot inte längre en avdragsgill kostnad för bolaget då huvudregeln
är att gåvor inte är avdragsgilla.