Dina leverantörer har höjt priserna 2022… du har väl inte glömt att göra detsamma?

 

Du har troligtvis inte missat att vi har en hög inflation i Sverige under 2022, en inflation som inte sett motsvarande siffror på flera decennier. En högre inflation innebär per definition att priserna på varor och tjänster höjs i en ekonomi – detta innebär också att köpkraften på en given krona minskar eftersom du med samma mängd pengar nu kan köpa mindre av en given vara eller tjänst.

 

Leverantörer för bolaget men också för dig som privatperson

 

Vid hög inflation blir dina pengar m.a.o. mindre värda då dina leverantörer kräver mer betalt för att leverera samma produkt som tidigare. I och med detta är det för dig som småföretagare viktigt att hänga med om du inte i praktiken ska tjäna mindre än tidigare även om din ersättning vid en första anblick ser likadan ut som tidigare. Även om du inte har ett stort antal leverantörer i verksamheten eller om dina leverantörer inte verkar ha höjt sina priser så gäller det att inte dribbla bort dig själv – den där osten som ökade i pris i mataffären behöver fortfarande betalas av dig som privatperson och du som privatperson behöver få ut pengarna från ditt bolag i form av lön eller utdelning – denna lön eller utdelning måste därmed vara större detta år och kostnaden för ditt bolag blir därmed större. Glöm därför inte att justera priserna!

 

Småföretagarens fördel

 

Som småföretagare finns det en rad problem och nackdelar som man måste utstå med – inkomsten är otryggare, ansvaret är större, ledighet är inte garanterat. I förhållande till inflationen finns det dock en öppning som anställda inte har samma flexibla utsikter till – den generella löneökningen i samhället är generellt sett lägre än inflationen. Detta innebär att under perioder med hög inflation så får de flesta anställda, även de med en måttlig löneökning, sämre köpkraft. Om du som småföretagare bestämmer din egen ersättning och samtidigt har en verksamhet som genererar positiva resultat kan du dock se till att denna ersättning följer den allmänna prisutvecklingen och att du därmed inte hamnar i en sämre sits med tiden.