Genom ett friskvårdsbidrag kan du erbjuda dina anställda en skattefri förmån som anses attraktiv. Är du själv anställda på ditt företag kan även du själv ta ut friskvårdsbidrag. Dessutom kan dina anställda bli mer produktiva, då friskvårdsbidraget främjar deras hälsa. Det underlättar även rekrytering och bidrar till att behålla befintliga medarbetare.

Möjligheten att erbjuda skattefria friskvårdsbidrag till anställda är bekant för de flesta arbetsgivare, men det är viktigt att komma ihåg hur denna förmån kan påverka både arbetsgivare och anställda. Låt oss därför gå igenom varför friskvårdsbidrag är en betydelsefull investering och vilka konkreta fördelar som följer med denna satsning för både arbetsgivare och anställda.

Skattefria förmåner för eget AB

För de som driver ett eget aktiebolag erbjuds en extra förmån – möjligheten att själv dra nytta av friskvårdsbidraget om de är anställda i det egna bolaget.

För att friskvårdsbidraget ska förbli skattefritt för den anställde finns tre kritiska krav:

  • Enhetsvillkor: Samma belopp och villkor måste erbjudas alla anställda oavsett anställningsvillkor.
  • Maximalt värde: Bidraget får inte överstiga 5 000 kronor per person och år.
  • Enklare aktiviteter: Det ska nyttjas för motion och friskvårdsaktiviteter av enklare slag.

Skatteverkets riktlinjer för friskvårdsbidrag

Skatteverket fastställer att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter anses vara skattefria, förutsatt att de håller sig inom gränserna för det maximala värdet.

Friskvårdsbidrag och produktivitet

Anställda som investerar i sin hälsa tenderar att vara mer produktiva på arbetsplatsen. Genom att erbjuda skattefria friskvårdsbidrag uppmuntras anställda att främja sin hälsa, vilket i sin tur höjer produktiviteten. Dessutom är friska och välmående anställda mindre benägna att vara frånvarande på grund av sjukdom. Genom att erbjuda skattefria friskvårdsbidrag främjas hälsan och sjukfrånvaron minskar, vilket i slutändan gynnar arbetsgivaren.

Bättre arbetsmiljö genom friskvårdsbidrag

Erbjudandet av skattefria friskvårdsbidrag signalerar arbetsgivarens engagemang för de anställdas välbefinnande och skapar en positiv arbetsmiljö. Detta bidrar till ökad trivsel och arbetsglädje. Du skickar en tydlig signal till dina anställda att deras välmående både på och utanför arbetsplatsen är viktigt, helt enkelt.

Friskvårdsbidrag som förmån

Att erbjuda skattefria friskvårdsbidrag gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare. Det underlättar rekrytering och bidrar till att behålla befintliga medarbetare. Genom att investera i friskvårdsbidrag investerar arbetsgivaren i företagets framtid. Det skapar en hälsosam och produktiv arbetsplats som kan stärka företagets lönsamhet och konkurrenskraft. Så, om företaget ännu inte erbjuder detta förmånliga bidrag, är det hög tid att överväga det, både för företagets och de anställdas bästa.