Du registrerar inte dina anställda hos Skatteverket och det finns inte heller några lagstadgade regler som gör att du inte snabbt kan ta in anställda när det krävs. Precis som vid alla andra anställningar så är det gällande lagstiftning (lagen om anställningsskydd, semesterlagen, sjuklönelagen, arbetstidslagen) som gäller. Har ni kollektivavtal så kommer detta istället att vara vad som reglera kraven.

 

Anledningen att man tar in extraanställda är ofta att möta tillfälliga förändringar som gör att de ordinarie anställda kan möta behoven. Detta gör att ni bör se över vilka typer av anställningsavtal som ni ska använda. Formellt sett behöver man inte ha skriftliga avtal för sina anställningar utan även muntliga gäller, dock gör ett detaljerat avtal ofta att man undviker problem vid tvister längre fram.

 

Punkter att tänka extra på vid behov av extrapersonal:

  • Anställningsform

Då ni vill att den anställda ska arbeta enbart en del av året är det antingen allmän visstidsanställning eller säsongsanställning som gäller. Du vill säkerställa att den anställda inte kan kräva att vara anställd längre period än det behov du har så var noggrann med att formulera anställningsformen.

 

  • Semesterersättning

Precis som resterande anställda har extrapersonal rätt till semester. Ordinarie anställda får generellt sett semesterlön utbetald i samband med semestern men för extrapersonal som arbetar i upp till tre månader har dessa rätt att i stället få ut semesterersättningen i samband med lönen.

 

  • Sjuklön

Även extrapersonal har rätt till sjuklön. Om den anställda har jobbat mindre än en månad så måste den dock först ha varit anställd i minst 14 arbetsdagar före sjukdom för att få rätt till sjuklön. 

 

  • Minderåriga

För anställda under 18 år måste beaktas för att de inte får utföra vilka arbetsuppgifter som helst. Det är arbetsmiljöverket som reglerar detta.  Är personen dessutom under 16 år behövs dessutom också skriftligt godkännande från vårdnadshavare.

 

  • Skatter och arbetsgivaravgifter
  • För samtliga anställda som tjänar över 1000 SEK ska arbetsgivaravgifter betalas till Skatteverket
  • Personer som tjänar under ett visst belopp (20431 SEK under 2022) kan genom att lämna in aktuell jämkningsblankett från Skatteverket intyga att den kommer tjäna över detta belopp och skatt behöver då inte dras på lönen.