Skip to main content Skip to search
bokföra friskvård

Hur du bokför friskvård med bokföringsexempel

En arbetsgivare kan skatte- och avgiftsfritt erbjuda sina anställda en förmån för att främja hälsa och friskvård. Det innebär att arbetsgivaren slipper betala skatt och arbetsgivaravgifter på denna förmån. Friskvårdsbidraget kan inkludera olika aktiviteter, såsom ridlektioner, gymkort, golf, massage och segling. Det är själva aktiviteten som omfattas av friskvårdsbidraget, inte den utrustning som eventuellt behövs för att utföra aktiviteten. För att erbjuda friskvårdsbidraget måste arbetsgivaren göra det tillgängligt för alla sina anställda. Samma belopp och villkor ska gälla för alla anställda på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren kan årligen betala ut ett friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr inklusive moms per anställd, mot uppvisande av kvitto. Beloppet får inte överstiga 5 000 kr. Om beloppet överstiger 5 000 kr blir det skattepliktigt, och den anställde måste då beskattas för hela beloppet, inte bara den del som överstiger 5 000 kr.

Läs mer om regler kring friskvårdsbidrag. Denna information riktar sig till användare av faktureringsmetoden som bokföringsmetod. Bokföringstipsen är endast rekommendationer och det kan finnas olika sätt att hantera bokföringsposterna på. 

Friskvårdsbidraget betraktas som en personalkostnad och bokförs på konto 7699 – Övriga personalkostnader. Vid direktbetalning, när arbetsgivaren gör en utbetalning direkt till den anställde, krediteras vanligtvis konto 1930 – Företagskonto. Om arbetsgivaren betalar friskvårdsföretaget via en leverantörsfaktura, krediteras konto 2440 – Leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill och konteras som moms för inköp på konto 2641 – Debiterad ingående moms.

Exempel på bokföring av friskvårdsbidrag Om du driver ett företag och erbjuder alla dina anställda friskvårdsbidrag kan bokföringen se ut som följer när du får en faktura från friskvårdsföretaget. Momsatsen för motion och friskvård är vanligtvis 6 %.

 

KontoBenämningDebetKredit
2440Leverantörsskulder 5 000
2641Debiterad ingående moms283 
7699Övriga personalkostnader4 717 Om en anställd själv betalt för sitt gymkort och inkommer med underlag till arbetsgivaren kan bokföringen istället se ut såhär.

 

KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskontot 5 000
7699Övriga personalkostnader5 000 

 

Vill du ha hjälp med din bokföring?

Kontakta oss på REAK