Kalenderåret börjar gå mot sitt slut och det börjar bli dags för ägare i fåmansbolag att se över sitt löneuttag. I denna artikel går vi kortfattat igenom hur regelverket fungerar och vad man behöver tänka på inför årsskiftet.

 

Den som är aktiv och äger aktier i ett fåmansbolag vid årets ingång har möjlighet att beräkna ett gränsbelopp och ta ut utdelning enligt 3:12 regelverket. Dessa regler innebär att utdelning upp till ett visst gränsbelopp beskattas med endast 20 %. Utdelning utöver detta belopp beskattas dock som löneuttag. Gränsbeloppet beräknas den 1 januari varje år. Gränsbeloppet redovisas i den privata deklarationen i deklarationsblanketten K10. Även om man inte avser göra en utdelning direkt är det bra att beräkna ens gränsbelopp och därefter spara utdelningsutrymme för framtida uttag.

 

Gränsbeloppet kan beräknas enligt löneregeln och schablonregeln. Om man har ett bolag med anställda och själv också tar ut lön går det att utnyttja löneregeln. Enligt denna regeln tillgodoräknas 50 % av löneunderlaget som gränsbelopp. För att kunna utnyttja löneregeln behöver ägaren uppfylla lönekravet. Lönekravet uppgår till det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (386 400 kronor år 2019) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (618 240 kronor år 2019). Det är löner året innan beskattningsåret som ska beräknas. Tänk så här; om man vill ta en utdelning år 2020 så är det lönerna år 2019 som gränsbeloppet beräknas på och då lönekravet ska uppfyllas. Missar man att ta ut den lön som krävs tappar man helt möjligheten till att använda sig av löneregeln för beräkning av gränsbeloppet det påföljande året (1 januari 2020). Just därför är det bra att stämma av en gång per år innan kalenderårets slut för att vara säker på att man inte missar att uppfylla kraven för utdelning enligt löneregeln. Detta gör du med fördel tillsammans med din skatterådgivare.

 

Om man inte uppfyller kraven för löneregeln så går det bra att utnyttja förenklingsregeln. Då får man ett schablonsbelopp som gränsbelopp, givet att man ägt aktier i bolaget vid årets ingång. Just därför är det en bra ide att starta aktiebolag innan årsskiftet! 2020 uppgår gränsbeloppet baserat på förenklingsregeln till 177 100 kronor. Så länge man äger alla aktier i företaget kan man tillgodoräkna sig hela schablonbeloppet, i annat fall får man ta del av schablonen i proportion till hur många aktier man äger.

 

Vill du ha hjälp med att stämma av löneuttagen på företaget så är du välkommen att höra av dig till oss på REAK.