Regeringen överlämnade i september en ny lagrådsremiss med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag ska sänkas från 50 000kr till 25 000kr.   Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb….