Skip to main content Skip to search

Hur bokför man kostnader för mobiltelefoner?

Skatteklassificeringen av utgifter för mobiltelefoner varierar beroende på syftet med anskaffningen och kan inkludera anläggningstillgångar, varulager, förbrukningsinventarier eller skattepliktiga förmåner.

Mobiltelefoner används inte bara för telekommunikation utan fungerar också som viktiga arbetsredskap inom näringsverksamheter. I näringsverksamheter betraktas mobiltelefoner som inventarier och kan skatteklassificeras som anläggningstillgångar eller förbrukningsinventarier. Om avsikten är att sälja mobiltelefonerna klassificeras de som varulager, medans om  de anställda eller delägare kan disponera mobilen för privat användning anses det som skattepliktiga förmåner.

För att kvalificera som förbrukningsinventarier bör mobiltelefoner ha en ekonomisk livslängd på högst 3 år eller ett anskaffningsvärde under ett halvt prisbasbelopp (< 26,250 SEK för 2023, exklusive moms).

Enligt redovisningsteori bör utgifter för icke-förbrukade resurser inte direkt kostnadsföras, men Bokföringsnämndens råd tillåter detta för K1- och K2-företag, även om det inte är teoretiskt korrekt.

Klassificering

  • Mobiltelefonutgifter redovisas som materiella anläggningstillgångar om avsikten är stadigvarande bruk.
  • Mobiltelefoner för försäljning klassificeras som varulager.
  • Förbrukningsinventarier bokförs direkt, under förutsättning att de uppfyller kriterierna.

Bokföring

  • Mobiltelefonutgifter bokförs på relevanta konton (till exempel kontogrupp 12, 14, 54).
  • Ingående moms redovisas som en negativ skuld tills dess att den betalas.

Avskrivning

  • Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den beräknade nyttjandeperioden.
  • Förbrukningsinventarier kostnadsförs direkt.

Moms och beskattning

  • Momsen för mobiltelefoner är normalt 25%.
  • Omvänd skattskyldighet kräver särskild redovisning av moms i skattedeklarationen.

Exempel med faktureringsmetoden: Bokföring mobiltelefon värde under ett halvt prisbasbelopp. 

I det här exemplet har Kalle köpt en mobiltelefon för 12 500 kr från elgiganten. 

KontoBenämningDebetKredit
2440Leverantörsskuld 12 500
2641Ingående moms sv2 500 
5410Förbrukningsinventarier10 000 

 

 

 

Exempel med kontantmetoden: Bokföring mobiltelefon värde under ett halvt prisbasbelopp

 

KontoBenämningDebetKredit
1930Leverantörsskuld 12 500
2641Ingående moms sv2 500 
5410Förbrukningsinventarier10 000