Skip to main content Skip to search

Bokföra försäljning av tjänst

Bokföring av försäljning av tjänster i Sverige och tjänsteförsäljning (bokföring med exempel):

Att bokföra försäljning av tjänster i Sverige och hantera tjänsteförsäljning involverar några viktiga aspekter som bör beaktas. Nedan följer en översikt med exempel för att underlätta förståelsen av processen.

Försäljning av tjänster

Försäljning av tjänster i Sverige, oavsett om det rör momsregistrerade eller icke-momsregistrerade personer, är normalt momspliktig för en momsregistrerad redovisningsenhet. Det finns dock undantag för vissa momsfria tjänster.

Tjänster är immateriella och kan vara både kapital- och arbetsintensiva. De kan utföras nära kunden eller på distans. En tjänst innebär att en säljare tillhandahåller en resurs mot betalning, där resursen kan vara tid, en biltvätt, ett hotellrum eller programvara.

Försäljning av tjänster regleras vanligtvis genom köpvillkor i ett avtal eller enligt lagar som reglerar köp av tjänster, som Konsumenttjänstlagen. Villkoren täcker bland annat betalningsvillkor, leveranssätt och dröjsmålsränta.

Klassificering av intäkter:

Intäkter från tjänsteförsäljning till kunder i Sverige klassificeras beroende på utförandet av prestationer. Vid tjänster som ännu inte har utförts redovisas intäkten som en skuld på balansräkningen. När prestationerna utförs, omvandlas skulden till en intäkt på resultaträkningen.

Huvudintäkter, fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter och övriga rörelseintäkter är olika klassificeringar för intäkter beroende på typen av försäljning.

Moms och Beskattning:

Momsregistrerade företag i Sverige tillämpar normalt moms med en sats på 25%, men det finns även momssatser på 12%, 6% och 0%. Vissa tjänster, som uthyrning av lokaler och bostadslägenheter, samt försäkringar, är momsfria.

Vid försäljning av byggtjänster gäller omvänd skattskyldighet, vilket innebär att köparen redovisar både utgående och ingående moms. Momsregistrerade personer i Sverige är skyldiga att redovisa utgående moms vid försäljning av tjänster, medan icke-momsregistrerade personer inte tar ut utgående moms.

Exempel på bokföring av tjänst vid enligt faktureringsmetoden

IT konsulten AB har sålt 100 timmar IT-tjänster. Timtaxan är 1000kr/timmen. Totalsumman blir 100 000kr exklusive moms. IT-tjänster som faktureras till kund inom Sverige har 25% momspåslag. 

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordran 125 000  
2611 Utgående moms    25 000
3001 Försäljning inom Sverige   100 000

 

Bokföring vid inbetalning

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Företagskonto 125 000  
1510 Kundfordran   125 000

 

Samma exempel på bokföring med vid tillämpningen av kontantmetoden


KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto125 000 
1510Kundfordran 125 000

Denna typ av bokföring illustrerar hur intäkter och moms bokförs vid försäljning av tjänster, vilket ger en översikt över den skattemässiga hanteringen.