Skip to main content Skip to search
<a href='https://www.reakconsulting.se/dubbel-bokforing-vad-ar-det-hur-funkar-det/' title='Dubbel bokföring – Vad är det & hur funkar det?'>

Dubbel bokföring – Vad är det & hur funkar det?

Dubbel bokföring har funnits sedan fjortonhundratalet och är en metod där samtliga ekonomiska transaktioner registreras på två separata konton, ett debetkonto och ett kreditkonto, i syfte att skapa en i viss mån självkontrollerande bokföring. Vem skapade dubbel bokföring? När vi…

Read more