Många utav våra kunder har frågor kring vilka åtgärder som tagits med anledning av det nya coronaviruset. Vi har sammanfattat allt du behöver veta kring åtgärderna som är till för dig som småföretagare med aktiebolag.

Enklare för småföretagare att ta lån

  • Utökade lånemöjligheter via ALMI. För att säkerställa en fungerande kreditförsörjning får ALMI ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor i syfte att låna ut till drabbade företag.

I syfte att minska företagens kostnader

  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna mellan perioden mars-juni 2020. Företagen kommer endast att betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden.
  • Korttidspermittering. Förslaget innebär att en arbetstagare som minskar sin arbetstid till 40 % kommer få behålla 92,5 % av sin lön. Tillväxtverket kommer att administrera stödet. Lönetaket för detta stöd är 44 000kr.

För att förbättra småföretagarnas likviditet har regeringen föreslagit följande:

  • Utökad avsättning till periodiseringsfond. För handelsbolag och enskilda firmor vill regeringen erbjuda en likviditets hjälp genom att erbjuda större avsättningar för periodiseringsfond, upp till en miljon. Detta reducerar bolagets resultat efter skatt vilket tillåter företagaren att ändra sin preliminära inkomstdeklaration och på så sätt få tillbaka preliminärskatt som det betalat under 2019.

Om ni vill ha hjälp med att ansöka om anstånd eller permitteringar, eller om ni bara har frågor kring regeringens åtgärder så kontakta oss på REAK för stöd.