Skip to main content Skip to search

Den person som sköter ett bolags bokföring får ofta en mycket god insyn i företagets ekonomi. REAKs ekonomiska rådgivning baseras på denna insyn i våra kunders bolag kombinerat med en gedigen kunskap i företagsutveckling, strategi och skatterådgivning. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder med kvalificerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar till effektivisering, implementering och strategi.

 

Våra redovisningskonsulter har mångåriga erfarenheter från en mängd typer av bolag och verksamheter, och gemensamt brukar vi finna optimala lösningar för de flesta frågeställningar och funderingar som uppstår. T.ex. vilka lönenivåer som är optimala för att företaget ska undvika att betala onödigt mycket skatt, eller om inköpssystemet kan effektiviseras så att dyrbar tid kan sparas in. Förutom att sköta den löpande redovisningen kan således REAK även bidra till att skapa en ökad förståelse för företagets problem, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ge förslag på hur rutiner och uppföljningar bör förbättras och implementeras.

 

Bland våra tjänster:

 

  • Ekonomisk rådgivning
  • Effektiviseringar
  • Starta bolag
  • Ekonomisk styrning
  • Juridisk rådgivning
  • Skatterådgivning

[vc_empty_space][vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]

K2 eller K3 – vad är skillnaden?

Huvudregelverket för att upprätta redovisning är K3.  De flesta mindre bolag som möter årsredovisningslagens definition av att vara ett mindre bolag (under 50 anställda, balansomslutning 40 miljoner kronor och nettoomsättning under 80 miljoner kronor) kan dock i stället använda sig…

. Redovisningskonsulten har kompetensen för att hjälpa ett företag med att upprätta bokföring och redovisning medan en revisor är en auktoriserad och godkänd granskare som har rätt att utfärda en revisionsberättelse

Revisor och revision – vad och varför?

Revisor och revision – vad och varför?   Trots att en del ibland använder orden synonymt och ofta nämner att de ska tala med sin revisor när de egentligen syftar på redovisningskonsulten så finns det en tydlig skillnad mellan dessa…