Skip to main content Skip to search

Den person som sköter ett bolags bokföring får ofta en mycket god insyn i företagets ekonomi. REAKs ekonomiska rådgivning baseras på denna insyn i våra kunders bolag kombinerat med en gedigen kunskap i företagsutveckling, strategi och skatterådgivning. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder med kvalificerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar till effektivisering, implementering och strategi.

 

Våra redovisningskonsulter har mångåriga erfarenheter från en mängd typer av bolag och verksamheter, och gemensamt brukar vi finna optimala lösningar för de flesta frågeställningar och funderingar som uppstår. T.ex. vilka lönenivåer som är optimala för att företaget ska undvika att betala onödigt mycket skatt, eller om inköpssystemet kan effektiviseras så att dyrbar tid kan sparas in. Förutom att sköta den löpande redovisningen kan således REAK även bidra till att skapa en ökad förståelse för företagets problem, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ge förslag på hur rutiner och uppföljningar bör förbättras och implementeras.

 

Bland våra tjänster:

 

  • Ekonomisk rådgivning
  • Effektiviseringar
  • Starta bolag
  • Ekonomisk styrning
  • Juridisk rådgivning
  • Skatterådgivning

[vc_empty_space][vc_empty_space]

[vc_empty_space][vc_empty_space]
utdelning 2024

Utdelning enligt schablon 2024 och 3:12 reglerna

Utdelning enligt förenklingsregeln 2024
samtliga ägare får, proportionerat mot hur stor del av bolaget de äger, beräkna ett gränsbelopp om inkomstbasbeloppet från året innan multiplicerat med 2,75. För utdelning under 2024 innebär detta alltså 2,75*74300= 204.325 SEK. En delägare som äger 50% av aktierna får alltså tillgodogöra sig 102.162 SEK.

Prissättning – Vad ska man tänka på?

Vare sig om man driver ett aktiebolag, en enskild firma eller om verksamheten finns i annan bolagsform är det viktigt att ta ställning till prissättningen. Det känns för många både obekvämt att pressa sina priser uppåt samtidigt som det lätt…